Eigersund Kirkelige Fellesråd

Trosopplæring

Aktiviteter

skjermbilde3.jpg

Tårnagentene trår til!

Eva Sirevåg Sæstad

48 tårnagenter var samlet i kirka for å gå på skattejakt, løse oppgaver og forberede seg til gudstjenesten dagen etterpå. Før de kunne begynne på oppdraget, ble de utstyrt med agentkort hvor de fikk sitt fingeravtrykk som passord. Oppgaven var å finne fram i historien om Samuel, han som skulle lære å høre Guds stemme i livet. Pizza som agentmat var veldig populært. Alle 3. klassingene fra menighetene i Eigersund får tilbud om være tårnagent og utforske kirka.

ida garpestad mong0001.jpg
AKTIVITETER: 
Ida Garpestad Mong og andre lager tegninger som skal brukes til bønnevandringen under gudstjenesten. Foto: Mong/Krahner.
 

Aktive i gudstjenesten

På søndag formiddag var tårnagentene godt synlige i gudstjenesten. Noen deltok i inngangsprosesjonen sammen med dåpsbarna og presten. Etterpå stilte alle tårnagentene opp og sang for menigheten. Det var ikke vanskelig å se hvem som var tårnagenter, for alle gikk med eget agentkort i rødt band rundt halsen. Agentene var også med og leste opp bønner, de deltok med skriftlesning og gjorde klar dåpsvannet for de 3 barna som ble døpt denne dagen.

Å vokse opp i Guds hus

Ingun Stokstad Barane startet prekenen med å vise ei skattekiste som så ut som en Bibel. Inne i denne fant hun både en bamse og en nattkjole. Dette var innledningen til historien om Samuel. Tårnagentene dramatiserte hvordan Samuel vokste opp i tempelet og hjalp presten Eli. Vi fikk også se når Gud ropte på Samuel om natta og han ikke helt forsto hvem som ropte på han. Ingun oppfordret oss alle å lytte etter Guds stemme slik som Samuel gjorde og til å være agenter. Gud har et oppdrag til oss, han vil at vi skal gjøre det som er godt og være på de svakes side. 

Etter prekenen var det bønnevandring. I kirkerommet var det forskjellige stasjoner der vi kunne be, tenne lys, plukke mannablomst og gi en pengegave til menigheten. Samtidig med bønnevandringen kunne alle som ønsket det delta på nattverd. 

Takk til tårnagentene som var med og gjorde denne gudstjenesten til en god og spesiell opplevelse. Flere av tårnagentene hadde vært med å pynte muffins og sjokoladekake til kirkekaffen. 

tårnagentsang.jpg 
TÅRNAGENTSANG: Tårnagentene lærte en egen sang. Foto: Eva S.Sæstad
 


Tårnagenter inviterer: «Kom, kom, kom og få en Himmel over livet!»

Av Marit Fimland

Alle 3. klassinger som er medlemmer av Den norske kirke blir invitert til Tårnagentsamling, og 39 Tårnagenter fra hele Eigersund samlet i Bakkebø kirke i flere timer både på lørdag og søndag. På gudstjenesten søndag fikk de formidlet hva de hadde lært til alle gudstjenestedeltakerne. Blant annet sang de om Himmelen over livet.

Se bilder fra Tårnagenthelg

«Høyt der oppi kirketårnet henger det ei diger klokke
Synger ut en hem’lig sang, klinger med en mystisk klang. (. . .)
Kom, kom, kom og få en Himmel over livet!»

Agenter i aksjon

Hemmeligheter, mystikk og åtte- og niåringer utstyrt med forstørrelsesglass er bare noen av stikkordene her: Årets Tårnagenter hadde fått høre om en skikkelig stygg svindelhistorie. Daværende trosopplærer for Egersund og Helleland, Christiane Krahner forteller at hun hadde fått god hjelp av medlemmene i Trosopplæringsutvalget og medhjelpere, til sammen ti voksne, til å gjennomføre alt det praktiske rundt arrangementet.

På lørdag var de nesten førti Tårnagentene i kirka i flere timer, og de fikk mange ulike slags oppdrag. Blant annet fikk de ulike tips til å kunne løse svindelgåten. De fikk løse kryssord, fikk et brev med hemmelig skrift som var så liten at de måtte finne fram forstørrelsesglassene, og dessuten fikk de snakke med en som har arbeidet som politi, Tor Arne Leidland, om hvordan politiet arbeider når de skal løse en krimgåte, og blant annet viste han hvordan man tar fingeravtrykk.

tårnagentsang web.jpg

TÅRNAGENTSANGEN” Ikke bare tenke på oss selv, men hjelpe andre” synges under gudstjenesten i Bakkebø kirke. Foto: Marit Fimland 


Svindelfortelling i Bibelen!

Åtte-niåringene, som jobbet i grupper, fant etter hvert ut at det handlet om en svindel i en familie, der den yngste broren virkelig rotet det til for både seg selv og resten av familien, og svindlet den eldre broren for hele arven hans. Bibelen er full av dramatiske fortellinger, årets Tårnagenter fikk høre fortellingen om brødrene Esau og Jakob. I gudstjenesten på søndag fikk prest Ingun hjelp av flere av Tårnagentene som hadde kledd seg ut og dramatiserte fortellingen om de to brødrene for alle som var til stede. «Vi som er her i kirka, kan også gjøre mye dumt. Da er det godt å be Gud og hverandre om tilgivelse», sa Ingun, og formidlet at vi kan kjenne oss igjen i både Jakob, «luringen», og i Esau, som ble sint da han ble lurt. Tårnagentsangen sier noe om hvordan Gud ønsker vi skal være mot hverandre:

«Ikke bare tenke på oss selv, men hjelpe andre
Du og jeg kan gjøre en forskjell, vi kan forandre
noe der vi bor. Sette gode spor
Sånn at andre får en Himmel over livet», sang Tårnagentene.
 

Oppdrag vel utført

Søndagens gudstjeneste var preget av at 3. klassingene hadde jobbet med mye forskjellig dagen før: Vi fikk høre flere sanger av koret, som ble dirigert av daværende kateket Hedvig. Bakerst i kirka var det utstilling av tegninger som Tårnagentene hadde laget. En gruppe hadde vært med på å forberede kirkekaffen etter gudstjenesten, og Gine Puntervoll Ørsland og Aurora Fluge (bilde) syntes det var stas å spise muffins de selv hadde pyntet med glasur og fotball-knapp. Det som var gøyest med hele helga, var likevel å ringe med kirkeklokkene, syntes de! (Man kalles ikke Tårnagent for ingenting!) De var oppe i kirketårnet i Bakkebø kirke i mindre grupper; 6-7 i hver gruppe, og noen av lederne syntes visst det var veldig kaldt i tårnet. For de som lurer på hva som er skikkelig Tårnagentmat på en lørdag, så er det pizza og brus. Selvfølgelig må enhver Tårnagent som har utført et oppdrag få et diplom til å ta med hjem. Det var høytidelig overrekkelse av diplom til alle, der alle navn ble lest høyt opp, og en etter en fikk diplom som de kunne ta med hjem. Oppdrag Tårnagent er vel utført, både av åtte-niåringer, ansatte og frivillige!

dramastykke web.jpg

LURINGEN ESAU: Tårnagentbarn dramatiserer fortellingen om Jacob og Esau. Foto: Marit Fimland
 


Tekst Marit Fimland, foto: Bjørn Roger Rasmussen  

Tenk deg å utforske et mørkt kirkerom og kirketårn med lommelykt; gå på skattejakt i kirka, øve på tårnagentsangen «Himmel over livet» og andre sanger, øve på dramastykke – og høre fortellinger fra bibelhistorien i denne settingen. Spennende og gøy? Det kan høres sånn ut, ja! Tårnagenter fikk oppleve alt dette og mere til i Bakkebø kirke. Da var 22 tredjeklassinger (8-9 åringer) fra Eigerøy, Helleland, Hellvik og Egersund samlet til Tårnagenthelg.

Tårnagentene er et landsomfattende tiltak, og for tredje året på rad har 3. klassinger som er medlemmer av Den Norske Kirke fått invitasjon til å bli tårnagenter. I Eigersund var Bakkebø kirke åpen denne helga, og her fikk en ny generasjon lokale tårnagenter bli bedre kjent med kirkerommet og fikk et innblikk i gudstjenesten, sanger og fortellinger. Barna fikk undre seg over litt av hvert, og et høydepunkt for flere var nok turen høyt opp i klokketårnet, og bak orgelet fikk de høre historien om kirkeklokkene. 

Skattejakt og drama i kirkerommet
Daværende kateket Sølvi M. Rasmussen forteller litt om opplegget: – Vi har hatt ei veldig kjekk helg, og har kost oss, både barn og voksne. En god gjeng med voksne har hjulpet til, og barna har vært veldig med på de ulike aktivitetene. De har løst mange slags oppgaver og mysterier, gått på skattejakt i kirka og funnet både nattverdbeger, krusifiks, lysestaker, tekstboka og fått hver sin «bibelblomst». Noen har malt bilder i kjelleren, andre har forberedt et dramastykke i kirkerommet, og alle har på ulikt vis vært med på å forberede innslag til søndagsgudstjenesten. 

332.jpg

Oppdrag gudstjeneste

På søndag var den nye generasjonen tårnagenter hjertelig tilstede: De deltok i prosesjon, med dramatisering av bibelfortelling, med flere sanger, og de delte ut papirhjerter til alle på gudstjenesten: Alle fikk et bibelvers og en utfordring om å spre Guds kjærlighet i uken som kommer – «til noen som ikke hører eller venter lyden av klokker eller Tårnagenter.» 

«Kom og få en himmel over livet»

Tårnagentsangen «Himmel over livet» (av Runar Bang) inneholder noe av budskapet barna fikk med seg denne helga – og som de ville gi videre:

«Vi skal jobbe for det gode.

Bruke hjertet, bruke hodet

Bibelen har gode ord,

vi skal sette gode spor.

 

Ikke bare tenke på oss selv,

men hjelpe andre

Du og jeg kan gjøre en forskjell,

vi kan forandre

noe der vi bor. Sette gode spor

Sånn at andre får en Himmel over livet!»

22 tredjeklassinger har ikke bare fått hver sin Tårnagent-«buff» (halsvarmer) og agentbevis, men de har sannsynligvis fått en opplevelse de kommer til å huske i lang tid framover.

Se bilder fra Tårnagentsamling