Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktiviteter

 

KONFIRMASJON

Informasjon fra kirken lokalt: Brev til neste års konfirmanter sendes ut i mai-juni til alle medlemmer og tilhørige av Den Norske Kirke i Eigersund. Her finner du datoer for konfirmasjon samt andre viktige datoer.

Informasjon fra kirken nasjonalt: I månedsskiftet mars/april sendes brosjyren "Konfirmant 2021" ut til alle som er født i 2006. 

 

PÅMELDING

Du kan melde deg på konfirmasjonsundervisningen digitalt.
Klikk på "påmelding" under den menigheten du tilhører. 

Ingressbilde


 

EGERSUND

 

Påmelding konfirmantundervisning 

Konfirmantblogg Egersund


61442482_2007854879325147_7559031712408141824_n.jpg

Christiane Krahner - kateket
(hovedansvarlig for Egersund-konfirmantene)
 

Konfirmasjonsdatoer

Datoene for 2020 er flyttet grunnet koronasituasjonen! Datoene blir som følger: 

2020

Lørdag 19. september kl. 12:00

Søndag 20. september kl. 11:00 (Husabø)

Lørdag 26. september kl. 12:00 (åpent for alle)

Søndag 27. september kl. 11:00 (Lagård og Hellvik)

2021

Lørdag 24. april kl. 12:00

Søndag 25. april kl. 11:00 (Husabø)

Lørdag 8. mai kl. 12:00 (åpent for alle) 

Søndag 9. mai kl. 11:00 (Lagård og Hellvik)EIGERØY


Påmelding konfirmantundervisning

Konfirmasjonsdatoer

Datoene for 2020 er flyttet grunnet koronasituasjonen! Datoene blir som følger:

2020: Søndag 30. august kl. 10:00 og 12:00
2021: Søndag 9. mai kl. 10:00 og 12:00 

martin kolstad portrett.jpg

Martin Kolstad er sokneprest både på Eigerøy og på Helleland.
Han har ansvar for konfirmantundervisningen begge plassene.

HELLELANDPåmelding konfirmantundervisning

Konfirmasjonsdatoer

Datoene for 2020 er flyttet grunnet koronasituasjonen! Datoene blir som følger:

2020: Søndag 6. september kl. 11:00
2021: Søndag 2. mai kl. 11:00


 

Alle 14-åringer som er medlemmer i Den Norske Kirke får tilsendt en brosjyre om kirkens konfirmasjonsopplegg. Konfirmasjon 
kommer av det latinske verbet "confirmare" som betyr "å stadfeste". Tanken bak konfirmasjonen var at konfirmanten skulle stadfeste/ bekrefte det som skjedde i dåpen - at man fortsatt ville være et Guds barn. De siste årene har man tenkt annerledes om konfirmasjonen. Nå legges vekten på at man undervises i den kristne tro, og at undervisningsperioden avsluttes med en forbønnshandling. Slik sett er konfirmasjonen i dag en forbønnshandling og ingen bekjennelseshandling.

gutter og jenter web1.jpg

Egersund-konfirmanter 2014. Foto: Marie Hansen

4 - konfirmanter fra vår ungdomskor2.jpg

Egersund-konfirmanter 2013. Foto: Svein Anton Hansen