Eigersund Kirkelige Fellesråd

Gudstjenester

Aktiviteter

 

Gudstjenester Helleland kirke 

- Våren 2019 -

helleland kirke1.jpg

For kirkeskyss ring 51 49 21 13 (Åse og Norleiv Gudmestad)
 

Dato, kl:  Søndag 6. januar kl. 11:00
Dåp, nattverd:   Nattverd
Prest:  Martin Kolstad
Offerformål:

 N.L Misjonssamband

Andre innslag:  
Kirkekaffe:  Ja
Søndag i kirkeåret:  Kristi åpenbaringsdag 

 

Frivillighetsfest for menigheten på Landbrukssenteret 17. januar kl. 19:00


Dato, kl:  Søndag 20. januar kl. 11:00
Dåp, nattverd:   Nattverd
Prest:  Martin Kolstad
Offerformål:

 Menigheten

Andre innslag:  
Kirkekaffe:  Ja 
Søndag i kirkeåret:  3. søndag i åpenbaringstiden

 

Dato, kl:  Søndag 3. februar kl. 11:00
Dåp, nattverd:   Dåp og nattverd
Prest:  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål:

 Menigheten

Andre innslag:  
Kirkekaffe:  Ja 
Søndag i kirkeåret:  5. søndag i åpenbaringstiden

 

Dato, kl:

 Søndag 17. februar kl. 11:00
Dåp, nattverd:  Dåp
Prest:  Martin Kolstad
Offermål:  Bibelselskapet
Andre innslag:  Utdeling av 6-årsbok
Kirkekaffe:  Ja
Søndag i kirkeåret:  Såmannssøndag

 

Dato, kl:

 Søndag 17. mars kl. 11:00
Dåp, nattverd:  Dåp
Prest:  Martin Kolstad
Offermål:  Menigheten
Andre innslag:  Utdeling av 4-årsbok
Kirkekaffe:  Ja
Søndag i kirkeåret:  2. søndag i fastetiden

 

Menighetens årsfest på Landbrukssenteret, søndag 17. mars kl. 19:00

 

Dato, kl:  Søndag 31. mars kl. 11:00
Dåp, nattverd:   Nattverd
Prest:  Sverre Jakobsen
Offerformål:

 Misjonsprosjektet

Andre innslag:  
Kirkekaffe:  Ja
Søndag i kirkeåret:  3. søndag i fastetiden 

 

Dato, kl:

 Søndag 14. april kl. 11:00

Dåp, nattverd:   Mulighet for dåp, nattverd
Prest:  Martin Kolstad
Offerformål:

 Menigheten

Andre innslag:  
Kirkekaffe:  Ja
Søndag i kirkeåret:  Palmesøndag 

 

Dato, kl:  Søndag 21. april kl. 11:00
Dåp, nattverd:   Mulighet for dåp, nattverd
Prest:  Martin Kolstad
Offerformål:  Misjonsprosjektet
Andre innslag:  
Kirkekaffe:  Nei
Søndag i kirkeåret:  1. påskedag 

 

Dato, kl:  Søndag 28. april kl. 11:00
Dåp, nattverd:   Dåp
Prest:  Martin Kolstad
Offerformål:  En hjelpende hånd
Andre innslag:  Samtalegudstjeneste med fest
Kirkekaffe:  Nei
Søndag i kirkeåret:  2. søndag i påsketiden

 

Dato, kl:  Søndag 5. mai kl. 11:00
Dåp, nattverd: 

 Ikke dåp og nattverd

Prest:  Martin Kolstad
Offerformål:  Menigheten
Andre innslag:  Konfirmasjon
Kirkekaffe:  Nei
Søndag i kirkeåret:  3. søndag i påsketiden

 

Dato, kl:  Fredag 17. mai kl. 10:15
Dåp, nattverd:   Nei
Prest:  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål:  Helleland skolekorps
Andre innslag:   
Kirkekaffe:  Nei
Søndag i kirkeåret:  Grunnlovsdag

 

Dato, kl:  Søndag 26. mai kl. 11:00
Dåp, nattverd:  Mulighet for dåp, nattverd
Prest:  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål:  Misjonsprosjektet
Andre innslag:  
Kirkekaffe:  Ja
Søndag i kirkeåret:  6. søndag i påsketiden

 

Dato, kl:  Søndag 9. juni kl. 11:00 
Dåp, nattverd:   Dåp og nattverd
Prest:  Ingun Stokstad Barane
Offerformål:  Menigheten
Andre innslag:  
Kirkekaffe:  Ja
Søndag i kirkeåret:

 Pinsedag

 

Dato, kl:  Søndag 23. juni kl. 11:00
Dåp, nattverd:   Mulighet for dåp, nattverd
Prest:  Georg Reistad
Offerformål:  Menigheten
Andre innslag:  
Kirkekaffe:  Ja
Søndag i kirkeåret:  2. søndag i treenighetstiden

 

Klikk >HER< for å laste ned siste oppdatering av gudstjeneoversikten på Helleland.