Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hellvik

Aktiviteter

Svein Anton Hansen

Med hjerte, båt, fisk og kors på Hellvik 

Den som har kjørt langs Rv44, kan neppe ha unngått å få med seg at det har kommet opp logo på Hellvik Bedehus.

Ingvar Idsø som er leder i bedehusstyret forteller at det var Torhild Egge og Solfrid Rasmussen og det daværende styret som tok initiativet til å få tegnet en logo for Bedehuset. Det er Siv Grethe Bøhn-Pettersen som har tegnet logoen. Det eneste jeg har bidratt med er å digitalisere den og få laget den som henger på veggen.

Jeg forstår det slik at dere hadde flere alternative logoer å velge blant. Hva gjorde at dere falt ned på akkurat denne?

- Siv Grethe laget flere alternativ, og det var denne det daværende styret likte best. Mange har berømmet logoen og selv synes jeg den er flott. Ja, – hun gjorde en god jobb, og styret gjorde et godt valg.
 

Dere har valgt en fisk, en båt og et hjerte i logoen. Hvorfor valgte dere akkurat dette motivet?

- Det var viktig å få med ting som har tradisjonell tilknytning til Hellvik: båt, sjø og fiske. Så har Siv Grethe på en veldig fin måte brukt dette til å få fram kristne symbol. Båten – livets reise. Hjertet som symboliserer kjærlighet, har hun tryllet fram i bølgene. Og fisken som er det første kristne symbolet, har også fått en framtredende plass. Så er masten i båten formet som et kors. 

 hellvik bedehus web.jpg

hellvik bedehus logo.jpg

Logo er tegnet av Siv Grethe Bøhn-Pettersen