Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Tilbake til aktiviteter

MUSIKKSTUND I KIRKEN, Egersund

30. juli 2018

Velkommen til en musikalsk halvtime i Egersund kirke kl. 12:00 hver mandag, onsdag og fredag i hele juli! 

For 28. året på rad kan Eigersund Musikkråd ønske velkommen til "Musikkstund i Kirken". Vi kan tilby 13 konserter med et variert program, framført av dyktige aktører, både på lokalt og nasjonalt nivå. 

Når vi har latt oss inspirere til år etter år å gi oss i kast med planlegging og gjennomføring av "Musikkstund i Kirken", skyldes dette ikke minst den positive mottakelsen arrangementet har fått, både av byens eget publikum, så vel som turister. Denne halvtimen har blitt en oase for mange, og vi får mange positive tilbakemeldinger. Det setter vi pris på. 

"Musikkstund i Kirken" har også et økonomisk aspekt. Uten våre samarbeidspartnere og støttespillere hadde det ikke vært mulig å gjennomføre arrangementet. Disse skal således ha stor takk.

En "gavepipe"/orgelpipe blir også benyttet der publikum er velkomne til å gi et bidrag. 


PROGRAM:

program for musikkstund i kirken.jpg

Vi gleder oss til mandag, onsdag og fredag i juli måned 2018 😀