Eigersund Kirkelige Fellesråd

Diakoni-misjon

Aktiviteter

De 3 menighetene - Egersund, Eigerøy og Helleland
har alle Siri som diakon. Siri har kontor på kirkekontoret.

Diakonens ansvar er å lede de diakonale tiltak i menighetene sammen med diakoniutvalgene. Sammen med diakoniutvalgene og menighetsrådet vedtas en diakoniplan for arbeidet. Denne danner utgangspunktet for de konkrete arbeidsoppgaver som diakon og menighet prioritere

 

diakoni.jpg

 

Diakoni plan for Egersund menighet

 

 

 

Les også:

Diakoni - inkludere å spise sammen


 

.