Eigersund Kirkelige Fellesråd

Misjon

Aktiviteter

Av Arne Espeland

Misjon er forkynnelse av det gode budskap i ord og gjerning. Vi er lokal kirke for alle i vårt nærområde, men i tillegg er vi bevisst at vi er del av den verdensvide kirke.

Eigerøy menighet har i alle år vært bevisst at omsorgen for medmennesker er en svært sentral del av det kristne budskap, og vi mener vi er en kirke med et stort diakonalt fokus. Misjon og diakoni hører sammen. Det er mange muligheter for engasjement, vi har valgt følgende tre.

Vennskapsavtale med menigheten Kristus Frigjøreren, i bydelen Boa Vista, Joinville, Brasil.

Vi har i mange år hatt en vennskapsavtale med denne menigheten som på mange måter er lik vår. Vennskapet har vi funnet via vår nåværende biskop Erling Pettersen som i sin tid var med å etablere menigheten. Likheten med Eigerøy er at de også satser mye på frivillige og har sitt hovedfokus diakonalt i omsorg for hverandre og medmennesker i lokalområdet. Det som er forskjellig fra oss på Eigerøy er at de driver et gatebarnsenter tilknyttet kirken. Her hentes barn fra slummen inn til undervisning, lek, sunn mat og omsorg. De får bo hjemme, men de aller fattigste får på denne måten kjærkommen hjelp og støtte, noe som igjen hjelper hele familien. Vi mottok nylig en bildebok med hilsener fra noen av barna. Med tiden håper vi at vi kan reise og besøke menigheten. Den største utfordringen i vår kommunikasjon med dem er språket som er portugisisk, et språk vi ikke er så veldig stødige i! 

Sykehus i Nepal

Ungdommene i Fredagsklubben er involvert i et prosjekt der det skal bygges sykehus i Okhaldhunga i Nepal. Stedet ligger i nærheten av Mount Everest. Byggingen ledes av nordmannen Magne Vestøl og både han og kona Dorothea har besøkt Fredagsklubben og Eigerøy menighet flere ganger. Det har også deres eldste datter, Ingvild som for et par år siden holdt et lysbildeforedrag om Nepal for ungdommene på Eigerøy. Dagens sykehus har for liten kapasitet; prosjektet innebærer en utvidelse fra 32 senger til over 50 senger. Mye som er selvsagt i vårt land når vi blir syke og trenger behandling er slett ikke selvsagt på landsbygda i Nepal. Innsamlet støtte fra fredagsklubben er med å gjøre dette prosjektet mulig! 

Kirkens Nødhjelp

Eigerøy menighet støtter arbeidet og samler inn flere kollekter til KN i løpet av året. Konfirmantene deltar i fasteaksjonen hvert år. Kirkens Nødhjelp gjør et formidabelt arbeid i hele verden, blant nødlidende og fattige. Vi er glad for også å kunne støtte dette arbeidet med midler.