Eigersund Kirkelige Fellesråd

Misjon

Aktiviteter

Misjonerende menigheter er menigheter der evangeliet frigjør mennesker og utruster dem til å dele troen gjennom nærvær, handling og ord, lokalt og globalt.” 


Av Norleiv Gudmestad

Dette sitatet fra ”Visjon for Samarbeidsråd for menighet og misjon” er bakgrunnen for at de fleste menigheter har en misjonsavtale. Misjonsavtalene er gjerne knyttet til misjonærer fra menigheten, eller annet som knytter prosjektet spesielt til menigheten. I Helleland har menigheten siden 1998 hatt en avtale med NMS (Misjonsselskapet) om å støtte Det lutherske fakultet i Kobe, Japan. Bakgrunnen for at dette prosjektet ble valgt hadde sammenheng med at daværende prest Jonny Møyholm hadde vært misjonær i Japan.

 

MADAGASKAR

Menighetsrådet ønsket å inngå avtale om et nytt prosjekt, og valget falt på noe som var kjent og relevant på Helleland. ”Utstyr til jordbrukskolene på Madagaskar”. 

Det gir stor mening og forståelse å støtte et slikt prosjekt. Tombontsoa landbrukskole er den eldste av tre landbrukskoler som drives av Den gassisk-lutherske kirke på Madagaskar. Den ble i sin tid startet av NMS. Herfra er det utdannet ca. 3000 agronomer, og skolen har bidratt til betydelig fremgang og utvikling av landbruket utover hele øya. Landet er oppe i en økonomisk krise, og kjøpekraften er lav. Dette medfører nedslitte maskiner, elendig investeringsevne og dårlig økonomi for landbruket. Jordbruket på Madagaskar er preget av små gårdsbruk, og 80 % av en befolkning på 20 millioner livnærer seg av dette. Om lag to tredeler av befolkningen lever i fattigdom. Med økte priser på gjødsel og drivstoff, mens råvareprisene står stille er dette dårlige odds for de gassiske bøndene.

 

KUNNSKAP OG OPPLÆRING

Ved å tilby kunnskap og opplæring kan bøndene få bedre avling og utnytte potensialet jorda gir. Mange av elevene som kommer til skolen har verken smakt melk eller spist grønnsaker. Her lærer de å dyrke minst 15 ulike typer grønnsaker. Et annet eksempel er produksjon av hvete. Tidligere lå jorda brakk mellom hver rishøst. Nå kan det dyrkes hvete utenom rissesongen. Bøndene får kunnskap om flere ulike driftmetoder, og har derfor flere bein å stå på om en av avlingene skulle slå feil. I tillegg til dette prosjektet som menighetene kan støtte, er det også opprettet en venneforening kalt ”Landbrukskolens venner”. De har også bidratt med betydelig praktisk og økonomisk hjelp. Både ved frivillig innsats ute ved landbrukskolene men også ved utsendelse av teknisk utstyr. HELLELAND STØTTER

Å støtte et slikt prosjekt er derfor meget meningsfylt for Helleland menighet. Å være med å bidra til økt kunnskap og ferdighet er av stor betydning for at folk skal klare seg selv og kanskje komme seg ut av fattigdommen. I tillegg til å samle inn ca. 10 000 i året tar også menigheten ansvar for å be for prosjektet, og med jevne mellomrom informere om arbeidet både blant unge og eldre i gudstjenesten. Da minner en også menigheten om at vi alle har et misjonsansvar og kan bidra på ulike måter.

besøk fra madagaskar, høsten 2012.jpg

Rolf Moi og Arne Dragsund fra Jordbruksskolens venner, to gassere og Martin Kolstad.  FOTO: Oddny Frisk