Eigersund Kirkelige Fellesråd

Barn og Ungdom - aktiviteter

Aktiviteter

Søndagskolen holder til oppe i 2.etasje, og starter ca. 11.15.
Barna går ut fra gudstjenesten når preken starter.

Kontaktperson:
Randi Netland - 9936 0222
Cecilie G.Pettersen - 5149 0196/ 4824 1016