Eigersund Kirkelige Fellesråd

Voksenforeninger

Aktiviteter

Misjonsforeninger i Helleland menighet.

Hver enkelt forening er tilknyttet den organisasjonen de er med i. Slik sett er de ikke organisert under Den Norske Kirke. Kirken er samtidig glad for å rekne dette arbeidet som en del av sitt ytremisjonsengasjement.

Husfellesskapet:
En fredag i måneden. Kontakt Åse K.Gudmestad - 5149 2113

Normisjonsforeningen:
Siste mandag i måneden. Kontakt Torunn Birkeland - 5149 7126

Årrestad kvinneforening (N.L.Misjonssamband):
Annenhver mandag. K
ontakt Karen Østebø - 5149 7179

Terland NMS-forening - Kontakt Rannveig Lauvås - 5149 2490