Eigersund Kirkelige Fellesråd

Kontor og ansatte

Aktiviteter

Kontor for Eigerøy menighet

dsc_0102.jpgDamsgårdsgt 4A
Telefon: 51 46 33 30

Mandag 09:00 - 14:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag 09:00 - 14:00
Torsdag 09:00 - 14:00
Fredag 09:00 - 14:00


Kontortider

Prest Tirsdag og fredag kl. 09:30 - 11:00
Kateket Ikke fast kontortid, send mail til kateket(a)ekf.no
Kirkeverge Mandag - fredag kl. 09:00 - 14:00
Kontorsekretærene  Mandag - fredag kl. 09:00 - 14:00

 

Ansatte   Tlf: Kontor Tlf: Mobil
       
Daglig leder Trine Longfjeld Sætrevik  408 21 789 971 04 336
Sokneprest Martin Kolstad 408 21 784 922 92 198
Prost Kåre Erling Mjølhus 408 21 783 901 62 368
Prest Ingun Stokstad Barane 408 21 786 926 63 431
Diakon Siri Jorunn Johannessen 408 21 787 975 11 685
       
Organist Flere personer    
Renholder Kari Vestbøstad    
Diverse musikk Alf Georg Østebrøt    

 


Eigerøy menighet har følgende ansatte


martin kolstad portrett.jpg  

Martin Kolstad - sokneprest

mk@ekf.no - 922 99 198

Bli kjent med Martin og hans arbeidsoppgaver        
 

  trine sætrevik web.jpg

Trine Longfjeld Sætrevik - daglig leder og trosopplærer
ts@ekf.no - 408 21 789

Bli kjent med Trine

Som daglig leder:
Som daglig leder har jeg ansvar for den daglige driften i menigheten. Og den jobben inneholder mye, både stort og smått. Men som daglig leder er jeg først og fremst saksbehandler for menighetsrådet. En stor del av jobben min er å hjelpe rådet og menigheten med å «sette til liv» det de ønsker å få til. Delegering, organisering og oppfølging blant frivillige er en stor del av jobben min. Etter beste evne skal jeg ta vare på de frivillige, slik at de opplever seg sett, og legge til rette, slik at vi sammen kan gjøre en god innsats!    

Som trosopplærer:
Som trosopplærer har jeg et spesielt ansvar for arbeidet blant barn og unge i menigheten. Herunder går største delen av jobben ut på å forberede og gjennomføre trosopplæringstiltak, sammen med andre frivillige i menigheten. Eigerøy menighet har en lokal trosopplæringsplan som inneholder en rekke kjekke tiltak for de ulike årskull som vi inviterer til. Jobben inneholder en del administrativt arbeid, men får i stor grad også være kreativ. Målet med trosopplæring for barn og unge er å lære dem mer om kirkens tro og tradisjoner, og ikke minst gi dem gode opplevelser i kirken! Og det synes jeg er veldig kjekt å få være med på! 


siri jorunn johannessen, web2.jpg

Siri Jorunn Johannessen - diakon
sirij@ekf.no 

Bli kjent med Siri Jorunn og hennes arbeidsoppgaver
   

alf georg østebrøt.jpg      

Alf Georg Østebrøt - musikk og teknikk            
alf.georg.ostebrot@dabb.no

Jeg spiller på gudstjenester, øver med forsangere og spiller til solister som opptrer i gudstjenesten. Jobber med sang- og salmeoppsett for gudstjenester. Er med i Soulchildren-arbeidet der jeg hjelper til med lyd, teknisk, andakter og leker mm. Er med i kulturkomite som jobber med kulturelle innslag i gudstjenester. Jobber med drama og andre innslag i gudstjenester. Bidrar i trosopplæringsarbeidet særlig i forhold til fasegudstjenester og opplegg rundt dem. Jobber med teknisk musikk- og datautstyr. Har fokus på kirkens mål, verdier og strategi for å utvikle menigheten og nå nye.

 

.