Eigersund Kirkelige Fellesråd

Gudstjenester

Aktiviteter

Her følger tallene for oppmøte, kollekt og nattverdgjester
for gudstjenester i Helleland kirke 2007-2016:


OPPMØTE:

2016:

VÅREN: 1.037 deltakere på 13 gudstjenester (snitt 80). 217 nattverdgjester på 8 gudstjenester.

2015:

1.891 deltakere på 25 gudstjenester (snitt 76). 367 nattverdgjester på 13 gudstjenester.

2014:

2.156 deltakere på 26 gudstjenester (snitt 83). 274 nattverdgjester på 12 gudstjenester.  

2013:

1.676
 deltakere på 25 gudstjenester (snitt 67). 333 nattverdgjester på 14 gudstjenester.  

2012:

1.962 deltakere på 24 gudstjenester (snitt 82). 241nattverdgjester på 10 gudstjenester.

2011:

2.140 deltakere på 25 gudstjenester (snitt 86). 216 nattverdgjester på 8 gudstjenester.

2010:

2.327 deltakere på 28 gudstjenester (snitt 83). 236 nattverdgjester på 11 gudstjenester. 

2009:

2.136 deltakere på 27 gudstjenester (snitt 79). 234 nattverdgjester på 9 gudstjenester. 

2008:

2.056 på 27 gudstjenester (snitt 76). 234 nattverdgjester på 10 gudstjenester.  

2007:

1.911 på 27 forordnede gudstjenester (snitt 71). 449 nattverdgjester på 12 gudstjenester. 


KOLLEKT:

2016:

2.halvår kr 41.735 på 12 gudstjenester
Kr 3.478 pr gudstjeneste (kr 46 pr gudstjenestedeltaker) 

SUM 1.halvår kr 42.369 på 13 gudstjenester
kr 3.259 pr gudstjeneste (kr 41 pr gudstjenestedeltaker) 

2015:

SUM 1.halvår kr 39.402 på 13 gudstjenester
kr 3.031 pr gudstjeneste (kr 39 pr gudstjenestedeltaker)


SUM 2.halvår kr 41.161 på 12 gudstjenester
kr 3.430 pr gudstjeneste (kr 47 pr gudstjenestedeltaker)
 

2014:

SUM 1.halvår kr 42.705 på 14 gudstjenester
kr 3.050 pr gudstjeneste (kr 36 pr gudstjenestedeltaker)

SUM 2.halvår kr 41.146 på 12 gudstjenester
kr 3.429 pr gudstjeneste (kr 43 pr gudstjenestedeltaker)

2013:

SUM 1.halvår kr 30.972 på 13 gudstjenester 
kr 2.382 pr gudstjeneste. (kr 39 pr gudstjenestedeltaker) 

SUM 2.halvår kr 37.896 på 12 gudstjenester
kr 3.158 pr gudstjeneste (kr 43 pr gudstjenestedeltaker) 

2012:

SUM 1.halvår kr 35.601,50 på 12 gudstjenester
kr 2.967 pr gudstjeneste. (kr 34 pr gudstjenestedeltaker)


SUM 1.halvår kr 38.505 på 12 gudstjenester
kr 3.209 pr gudstjeneste. (kr 41
pr gudstjenestedeltaker)
 

2011:

SUM 1.halvår kr 36.801 på 13 gudstjenester
kr 2.831 pr gudstjeneste. (kr 34pr gudstjenestedeltaker)


SUM 1.halvår kr 41.014 på 12 gudstjenester
kr 3.418 pr gudstjeneste.(kr 38 pr gudstjenestedeltaker)

2010:

SUM 1.halvår kr 40.960 på 14 gudstjenester
kr 2.926 pr gudstjeneste. (kr 34 pr gudstjenestedeltaker)

 

Sum 2.halvår kr 37.744,50 på 13 gudstjenester
kr 2.903 pr gudstjeneste. (kr 34 pr gudstjenestedeltaker)


2009:

Sum 1.halvår kr 33.142 på 14 gudstjenester
Kr 2.367 pr gudstjeneste. (kr 32 pr gudstjenestedeltaker)


Sum 2.halvår kr 42.279 på 13 gudstjenester
kr 3.252 pr gudstjeneste. (kr 39 pr gudstjenestedeltaker)

 


2008:


Sum 1.halvår kr 35.011,50 på 14 gudstjenester
Kr 2.500 pr gudstjeneste. (kr 32 pr gudstjenestedeltaker)

 

Sum 1.halvår kr 36.070,50 på 13gudstjenester
Kr 2.775 pr gudstjeneste. (kr 38 pr gudstjenestedeltaker)


 

2007:

Sum 1.halvår kr 29.612,50 på 14 gudstjenester 
kr 2.115 pr gudstjeneste. (kr 35 pr gudstjenestedeltaker)

Sum 2.halvår kr 38.106,50 på 13 gudstjenester 
kr 2.931 pr gudstjeneste. (kr 36 pr gudstjenestedeltaker)