Eigersund Kirkelige Fellesråd

Arkiv

Aktiviteter

Tekst og foto: Marit Fimland

"Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller alt er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus.
. . . La oss bare, så langt vi er kommet, fortsette i samme spor!"
(Fil 3: 12-16)

Disse versene, skrevet av Paulus, leses høyt av en av kursdeltakerne. Ordene fra Filipperbrevet er noe av oppsummeringen hennes for hvordan hun har opplevd Korsveikurset SPOR som Egersund og Eigerøy menigheter har arrangert i fellesskap. Seks torsdager i løpet av to måneder har nitten mennesker vært samlet til fellesskap i Eigerøy arbeidskirke gjennom måltider, arbeid med bibeltekster, undervisning, gruppesamtaler, meditasjon og en liturgisk avslutning i kirkerommet. Temaene: å være disippel, søke Jesus Kristus, bygge fellesskap, leve enklere, fremme rettferdighet og veivalg. Målet med kurset har vært å styrke bevisstheten rundt etterfølgelse av Jesus Kristus i dag, og at deltakerne skulle få påfyll og bli utfordret, inspirert, involvert og få oppleve fellesskap.

 
Nå, en torsdagskveld i mars, er kurset over, og det er avslutningsfest
med åpen invitasjon til alle. Det er gjester fra alle Dalane-kommunene her. Tre langbord er pent dekket. Menyen er klar: Soppsuppe med persille til forrett, lammesteik med grønnsaker til hovedrett, hermetiserte pærer fra Gyrid og Arne Espelands hage, servert med is til. Det lukter deilig mat, og praten går livlig rundt bordene. Sikke Marie Sandstøl og Jarle Hovland bidrar med sang og pianomusikk. To av kursdeltakerne holder bordtaler, der de deler noen av inntrykkene fra kurset med de andre festgjestene. Litt lattermildt fortelles det om blandede forventninger før kurset startet, om hjemmelekser som utfordret, blant annet å lese hele Markusevangeliet i løpet av to uker. (”Det var litt voldsomt, men så var det visst ikke så dumt å lese hele teksten i sammenheng likevel!”) Etter hvert har folk gledet seg til kurset: ”Sporene jeg skal følge har blitt tydeligere; jeg har fått noen hjelpemidler, retningen er justert, og jeg har fått inspirasjon til å fortsette”, sier Hildur Thorsen. ”Skuldrene senket seg hver torsdag”, sier Kristine Venås.

 

Med på festen erKnut Grønvik, Korsveiprest, forfatter, andaktsholder i NRK og skribent i Vårt Land. Han forteller først om bakgrunnen for Korsveibevegelsen, som har røtter fra ulike kristne sammenhenger, og ønsker å holde sammen både åndelig fordypning og sosialt engasjement. Det startet med en liten festival med 350 deltakere i 1985, der spørsmålet den gang var ”hva vil det si å være disippel ved slutten av det 20. århundre?”  Nå har bevegelsen vokst, og forrige festival samlet om lag 3000 deltakere i Seljord. Til sommeren er det ny festival, der temaet er ”mer himmel, mer jord”. Fokus blir på sammenhengen mellom bønn og handling.


Knut Grønvik

 

Knut Grønvik holder også hovedtalen for kvelden med tema Jesus sier: Bli i meg, og deler egne erfaringer om sin egen trosvei, på godt og vondt. Vi inviteres inn i et forhold, en relasjon til Jesus, til å tilbringe tid sammen med ham, ”henge sammen med ham”, slik ungdommen ville sagt det, og slik bildet Jesus bruker om treet uttrykker det, der grenene henger sammen med treet. Vi har en sterk tradisjon her til lands som fokuserer på hva Jesus har gjort for oss, og det er jo vel og bra, sier Knut, men Jesus inviterer oss også til å følge ham, til å bli i ham, være sammen med ham. Det dreier seg om en berøring, og det er Gud selv som tar initiativet, ”selv om det er lett å havne i grøfta med alt jeg skal gjøre for Gud”, som Knut Grønvik sier, og refererer til Korsveis fire veivisere, der Bygge fellesskap, Leve enklere og Fremme rettferdighet er fruktene av å Søke Jesus Kristus.

 

Inne i kirkerommet, før den liturgiske kveldsbønnen, før Sikke Marie synger den keltiske velsignelsen for oss, siterer Knut Grønvik salmedikteren Kingo:

 

Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte,
du min konge og min Gud,
at ei lyst, ei heller smerte,
deg formår å slette ut!
Denne innskrift på meg sett:
Jesus ifra Nasaret,
den korsfestede, min ære
og min salighet skal være.