Eigersund Kirkelige Fellesråd

Diakoni

Aktiviteter

 

Kamp for rettferdighet 
        

 

 

MÅL:


 

Menigheten vil engasjere seg i rettferdig fordeling av verdens ressurser, og stå opp for menneskeverdet, ut fra de kristne verdiene.TILTAK:


- Gudstjenester med fokus på misjon og på forfulgte kristne; ved gudstjenesteutvalget.

- Fokus på Boa Vista i Brasil, Eigerøy kirke sin vennskapsmenighet

- ”En hjelpende hånd ”Samarbeid med organisasjoner mpt innsamling og støtte.
De driver i Ukraina, Hviterussland m fl.

- Foreløpig ide: miljø og rettferdighetskontakt, ungdom som kontakt evt. flere

KIRKENS NØDHJELP
– fasteaksjon med konfirmanter som bøssebærere om våren. Egen kontaktperson.

     
TV-AKSJON – høstinnsamlingen til ulike organisasjoner. Menighetsrådet organiserer