Eigersund Kirkelige Fellesråd

Diakoni

Aktiviteter


Nestekjærlighet
 

 

MÅL:

Det allmenne diakonale ansvar:

Eigerøy menighet ønsker å ha et tydelig budskap om Jesu kjærlighet, og gjennom det skape en holdning, inspirere og legge til rette for at alle kan vise nestekjærlighet i praksis i lokalmiljøet. Det kan gjelde våre naboer, kolleger og venner som har det vanskelig. I krisesituasjoner i livet kan vi alle bidra med hjelp til hverandre.

 

Tiltak: 

 

 

SORG

- gudstjeneste allehelgensdag med 
          lystenning og navnelesing.
          Ansvar diakoniutvalg.

- NY; åpen kirke i Egersund med orgel-meditasjon på kvelden allehelgensdag. 
  Samarbeid de 3 diakoniutvalgene.

- hjemmebesøk ved behov og etterspørsel,
          ved besøkstjenesten5 prest og diakon.

- temamøter for etterlatte m/ invitasjon til 
          sorggruppe. Samarbeid de 3 diakoniutvalgBØNN

-         Årlige bønnekort for konfirmantene.
   Ansvarlig prest og konfirmantressursgruppa.

-         Bønn før komiteer og menighetsrådsmøter. Ansvar på leder.

-         Bønnegrupper. Oppfølging av diakonen.

-         Samtaler/ sjelesorg. Ansvarlig prest og diakon, men få ut mer info om dette.

- Åpen kirke kl 11-13 1.tirsdag i måneden med mulighet for stillhet og bønn, musikk. Mulighet for kaffe.
 De andre tirsdagene er det mulighet for bønn/ samtale i det stille rom kl 12-13.

-     egen temagudstjeneste om bønn. Ansvarlig prest, diakoniutvalg med forbønn.