Eigersund Kirkelige Fellesråd

Diakoni

Aktiviteter

 

Hallo alle på Eigerøy
– uansett alder og kjønn, og ståsted i tro.

 

I det etterfølgende finner du det vi i vår menighet tenker som vår diakonale plan.

Hva er så en diakonal plan?

Hva er diakoni?

 

Skjerp sansene og les videre!

Les og tenk – kan noe angå meg eller noen av mine, kan det berøre noen jeg kjenner – noen av mine venner? Dette er tanker – spørsmål vi noen ganger bør stille oss, enten vi er kristne eller ikke. At vi bryr oss er diakoni. Alle kan vi utvise omtanke mot våre medmennesker, men for noen er det viktig at det heter solidaritet.

 

Vi tror at for alle gjelder den samme livsregel; at livet blir rikere ved å hjelpe andre og å holde sammen. Noen ganger må vi faktisk selv tillate at andre hjelper oss. Våre nye landsmenn har her en kultur på å vise samhold og å hjelpe hverandre, og er gode eksempler for oss norske.

 

Vi som medvirker innen diakoni, har som kirkens frivillige personer undertegnet en taushetserklæring. Har du spørsmål så står vi selvfølgelig til tjeneste.

 

Husk: - vi har ikke alle svarene, men det er ingen dumme spørsmål. Vi håper du blir fristet til å ta kontakt.

 

 

Har du lyst til å gi innspill til det du leser i planen, er du veldig velkommen. Vi er åpne for all saklighet, ikke minst konstruktive forslag, men også kritikk er velkommen.

Hvem har fasitsvaret – ikke vi, men vi prøver å gjøre det vi har kapasitet til. Planen vår inneholder ting som foregår allerede, men også ting vi har ønske om å sette i gang.


 

INNSPILL - tilbakemeldinger

Kontakt oss (mail) og skriv inn hva du har på hjertet. Ønsker du å være anonym vil den som mottar disse meldingene automatisk sørge for at din e-postadresse forsvinner. Uansett vil du få et svar, også om du ønsker din e-post slettet. Innspill legges så anonymt ut på Eigerøy sine nettsider
("innspill-svar").

 

 

Opplever du Eigerøy menighet (se diakoniplanen) som engasjert når det gjelder: 

 


*
Nestekjærlighet:

eks. som verdifaktor for lokalbefolkningen.

 


*
Inkluderende fellesskap:
eks. en tydelig menighet som er åpen for alle.

 


*
Vern om skaperverket:
eks. som miljøfaktor bl.a. trafikksikkerhet.

 


*
Kamp for rettferdighet:
eks. fokus på samarbeid lokalt/ globalt.

 

 

Sitter du med opplevelsen av at det er noe som mangler, noe som forhindrer deg i å være med hos oss? Her tenker vi på en ren deltakelse eller et ønske om medvirkning i Eigerøy menighet.

 

TUSEN TAKK FOR AT DU LOT DIN VITENTRANG LEDE DEG GJENNOM DET HELE.

TAKK OGSÅ FOR DINE EVENTUELLE INNSPILL.