Eigersund Kirkelige Fellesråd

Frivillige

Aktiviteter

Helleland menighet har ulike tjenester å tilby for den som vil gjøre en innsats i menigheten...

- Barne-og ungdomslagsleder

- Besøkstjeneste

Menigheten ønsker at alle som bor på Helleland skal kunne være del av et fellesskap. Noen har lite nettverk og trenger flere venner, og noen kommer seg, av ulike grunner, ikke mye ut. Derfor er vi opptatt av å knytte relasjoner mellom mennesker i menigheten, og gi følelse av fellesskap og tilhørighet. En av måtene å gjøre dette, er å ha en besøkstjeneste. Er du interessert i å gå på besøk til noen som trenger det? Vil du gjerne ha besøk? Eller vil du vite mer? Da kan du ta kontakt med Helleland menighet på mail kirkekontoret@ekf.no/tlf.: 51 46 33 30, eller med diakonarbeider Siri Johannessen på mail sirij@ekf.no/mobil: 40821787.

- Forbeder

Bønn er viktig for vårt forhold til Gud, vårt forhold til andre, og for vår tro. Menigheten har en forbønnsgruppe som ukentlig ber for alle på Helleland. Vi vil gjerne ha flere som er med oss i tjenesten. Er dette noe du ønsker å være med på? Vil du vite mer? Eller har du noe du ønsker skal bes for? Da kan du ta kontakt med Helleland menighet på mail kirkekontoret@ekf.no/tlf.: 51 46 33 30, eller med diakonarbeider Siri Johannessen på mail sirij@ekf.no/mobil: 408 21 787.

- Forsanger

- Kirkekaffe

- Kirkeskyss

- Tekstleser i gudstjenesten

- Annet 

.