Eigersund Kirkelige Fellesråd

Diakoni

Aktiviteter

 

Diakoniplan for Eigerøy menighet 

Felles diakoniplan med Helleland og Egersund ligger til grunn.
Men vi viser her til menighetens egne satsningsområder.

Visjon: ”Vi vil være et attraktivt og smittende menighetsfellesskap i Jesu Kjærlighet.”

Motto: ”Se og bli sett.”

Les mer om mål og tiltak ved å klikke i søylene. 

,    , ,

Diakoni Fundamentet for de 4 søylene


Diakoni
hos oss er kirkens omsorgstjeneste.

Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.