Eigersund Kirkelige Fellesråd

Diakoni

Aktiviteter

De 3 menighetene - Egersund, Eigerøy og Helleland
har alle Siri som diakon. Siri har kontor på kirkekontoret.

Diakonens ansvar er å lede de diakonale tiltak i menighetene sammen med diakoniutvalgene. Sammen med diakoniutvalgene og menighetsrådet vedtas en diakoniplan for arbeidet. Denne danner utgangspunktet for de konkrete arbeidsoppgaver som diakon og menighet prioriterer.

Ingressbilde

Siri Johannessen, diakonmedarbeider

- Ny plan for diakoni i Den norske kirke ble vedtatt av kirkemøtet i 2007. Vår plan lages som en felles plan for Egersund, Helleland og Eigerøy menigheter, og tar utgangspunkt i diakonalt arbeidet som drives i dag. Til grunn ligger strategiplaner for 2012 – 2014, samt visjonene til de 3 menighetene. 

Planen for de 3 menighetene i Eigersund kan lastes ned her.