Eigersund Kirkelige Fellesråd

Kirken

Aktiviteter

Motto:
"Se og bli sett"

VISJON:
"Eigerøy menighet vil være et attraktivt og
smittende fellesskap i Jesu kjærlighet."

VI BYGGER PÅ DISSE 8 VERDIENE:

OMSORG:
Vi vet at alle mennesker er betydningsfulle for Gud,
og derfor bryr vi oss også om alle.

VEKST:
Kirken skal være et fellesskap der mennesker skal finne og vokse i troen på Jesus Kristus og i troen på seg selv.

RESPEKT:
Kjærlighet, åpenhet og ærlighet skal prege oss.

Vi viser hverandre respekt for den enkeltes trosvandring.
Det er plass for diskusjon og undring blant oss.

MANGFOLD:
Menighetsfellesskapet må bestå av mange ulike møteformer og møteplasser for at mennesker med ulike behov skal kjenne seg velkommen og ønske å komme igjen.

FORKYNNELSE:
Bibelen skal forkynnes sentralt og på en relevant måte

for de som tar del i møteplassene våre.
Vi er bevisst at forkynnelsen skjer både i ord og gjerninger.

KVALITET:
Arbeidet vårt skal ha høy kvalitet både i planlegging

og gjennomføring. Det legges vekt på lederutvikling
på alle nivå.

TJENESTE:
Vi vil be Gud om at hver enkelt som tar del i

menighetsfellesskapet skal finne den plassen og utføre den
tjeneste han/hun trives med og som Gud fører den enkelte inn i.

GRUPPER:
Vi ønsker at alle skal finne sin plass i en smågruppe der de kan både gi og få og bidra til kirkens utvikling og vekst.