Eigersund Kirkelige Fellesråd

Helleland

Aktiviteter

Helleland Menighet

Helleland kirke

Sokneprest Martin Kolstad mk@ekf.no
Organist Sabine Bayer sabine.bayer2018@gmx.net
Kirketjener Sigve Lauvaas laus13@live.no
Trosopplærer Astri Svanes Haug ash@ekf.no 
Diakonarbeider  Siri Johannessen sirij@ekf.no
Sekretær Stine Wium Jakobsen  stine@ekf.no

Andre ansatte

Kontonr. 3270.21.29906

Giverkonto (kirkestue) 3270.23.55426


Liturgi for ordinære gudstjenster og familiegudstjenester
Kontortider og personell knyttet til menigheten
Aktiviteter for barn, ungdom og voksne
Helleland kirkes historie
Bilder fra Helleland kirke, konfirmasjon m.m
Kirkestue

 


 
AKTUELT (Siste året)

Prat og mat med Helleland menighetsråd
helleland menighetsråd.jpg

Ny organist i Helleland kirke
sabine bayer organist-001.jpg

Nytestamente til 6. trinn
dsc_06981.jpg

Flott høsttakkegudstjeneste
høsttakkefest iii.jpg

Bygdedagsgudstjeneste
bygdadagen 8.jpg

Årets fasteaksjon
dsc_0684.jpg

Utdeling av 6-årsbok
foto - oddny frisk.jpg

Hvorfor går du på gudstjeneste?
ivar sleveland.jpg

Siste nytt om Kirkestue
kirkestue på helleland.jpg

Hvorfor går du til gudstjeneste?
agnes jorunn - crop-001.jpg

Jul på Helleland
vsji2-001.jpg