Eigersund Kirkelige Fellesråd

Egersund

Aktiviteter

Egersund Menighet

"Sammen i Guds kjærlighet"


Egersund menighet har følgende visjoner:
- Trosopplæring: Kirken ut til barna. Barna inn i kirken.

- Gudstjenesteliv: Smittende gudstjenesteglede.
- Diakoni: Inkluderende kristent fellesskap med bruk for alle.

Gudstjenesteliste - trykk fanen "Egersund menighet"
Vi feirer gudstjeneste på følgende steder: 
               
egersund kirke fra sør web.jpg          
        Egersund kirke                   Bakkebø kirke