Eigersund Kirkelige Fellesråd

Diakoni

Aktiviteter

De 3 menighetene - Egersund, Eigerøy og Helleland
har alle Siri som diakon. Siri har kontor på kirkekontoret.

Diakonens ansvar er å lede de diakonale tiltak i menighetene sammen med diakoniutvalgene. Sammen med diakoniutvalgene og menighetsrådet vedtas en diakoniplan for arbeidet. Denne danner utgangspunktet for de konkrete arbeidsoppgaver som diakon og menighet prioriterer.

Ingressbilde

Siri Johannessen, diakon