Eigersund Kirkelige Fellesråd

Gudstjenester

Aktiviteter

 

 

Gudstjenester

- Bakkebø kirke, Hellvik bedehus og Egersund misjonshus -

HØSTEN 2019


Mulighet for dåp


Bakkebø Kirke

 

 

Dato, kl.  1. september kl. 11:00
 HEL-gudstjeneste     
Dåp, nattverd   
Prest  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål  Menighetsarbeidet
Andre innslag   
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret

 12. søndag i treenighetstiden 

 

Dato, kl.  20. oktober kl. 11:00    
Dåp, nattverd 

 Dåp

Prest  Martin Kolstad og Jofrid Mikalsen Aarsland
Offerformål  Menighetsarbeidet 
Andre innslag  Utdeling av 4-årsbok
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret

 19. søndag i treenighetstiden

 

Dato, kl.  8. desember kl. 16:00
 Lysmesse  
Dåp, nattverd   
Prest  Ingun Stokstad Barane 
Offerformål  Menighetsarbeidet
Andre innslag  
Kirkekaffe  Nei
Søndag i kirkeåret

 2. søndag i adventstiden

 

Dato, kl.  15. desember kl. 11:00
Dåp, nattverd   Dåp
Prest  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål  Menighetsarbeidet
Andre innslag  -----
Kirkekaffe  Nei
Søndag i kirkeåret

 3. søndag i adventstiden

 

Dato, kl.  24. desember kl. 14:00
 Julegudstjeneste
Dåp, nattverd   
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  Kirkens Nødhjelp
Andre innslag  
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  Julaften

 


 

Hellvik Bedehus

hellvik bedehus web.jpg
 

Dato, kl.  25. august kl. 17:00    
Dåp, nattverd   
Prest  Ingun Stokstad Barane
Offerformål  Menighetsarbeidet
Andre innslag  Konfirmantpresentasjon 
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  11. søndag i treenighetstiden

 

Dato, kl.  15. september kl. 11:00   
Dåp, nattverd   Dåp
Prest og kateket  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål  Menighetsarbeidet
Andre innslag   
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  Vingådssøndag

 

Dato, kl.  27. oktober kl. 11:00
Dåp, nattverd   Mulighet for dåp
Prest  Martin Kolstad 
Offerformål  Menighetsarbeidet
Andre innslag   
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  Bots- og bønnedag

 

Dato, kl.  24. november kl. 11:00
Dåp, nattverd 

 Mulighet for dåp

Prest  Martin Kolstad
Offerformål  Menighetsarbeidet
Andre innslag  Utdeling av 4-årsbok
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  Kristi kongedag

 

Dato, kl.  8. desember kl. 19:00
 Lysmesse
Dåp, nattverd   ----- 
Prest  Ingun Stokstad Barane
Offerformål  
Andre innslag  
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  3. søndag i adventstiden

 

Dato, kl.  24. desember kl. 14:00
Dåp, nattverd   
Prest  Paulsen og Egebakken
Offerformål  
Andre innslag  Trompet Kjell Johannessen
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  Julaften 

 


 

Egersund Misjonshus

misjonshuset.jpg

G2-gudstjenester

Dato, kl.  15. september kl. 17:00    
Dåp, nattverd   
Prest  Ingun Stokstad Barane
Offerformål  
Andre innslag   
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  Vingårdssøndag

 

Dato, kl.  13. oktober kl. 17:00     
Dåp, nattverd   
Prest  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål  
Andre innslag   
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  18. søndag i treenighetstiden

 

Dato, kl.  17. november kl. 17:00     
Dåp, nattverd   
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  
Andre innslag   
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  23. søndag i treenighetstiden