Eigersund Kirkelige Fellesråd

Sokneprest og Prost

Aktiviteter

kåre erling mjøkhus med snipp.jpg

Prost Kåre Erling Mjølhus

 

Fra innsettelsesgudstjenesten som prost


Kåre Mjølhus ble høsten 2008 innsatt som prest for Egersund menighet og prost for Dalane. Han kom fra jobben som sokneprest i Lyngdal og før den tid sokneprest på Eigerøy. 

KORSMERKET: - Den første kirkelige handling du skal gjøre som prost i Dalane, er å tegne korset på dåpsbarnets panne. Det tegner du på vegne av Kristus.

Slik startet fungerende biskop Berit Andersen sin velkomsthilsen til Kåre Erling Mjølhus under innsettelsesgudstjenesten i Egersund kirke 14.september. Mange og ulike aldre hadde møtt opp for å hilse den nye prosten velkommen tilbake til Eigersund. Etter 2 år i Lyngdal vender han og Hanne nå tilbake. Ikke til Eigerøy denne gangen, men til Egersund kirke. Skjønt Eigerøy menighet og de andre menighetene i Dalane vil nok møte Kåre i ulike anledninger.

- Som prost skal du spørre hva som bygger opp menighetene. I tillegg til de rent administrative oppgavene, skal du først og fremst lede prestetjenesten i Dalane. Du skal se til at prestene gjør sin tjeneste med glede!

Og forsamlingen fikk høre at biskopens stedfortreder mener Kåre stiller med noen gode forutsetninger.

- Du er midt i livet når det gjelder alder. Det gjør at du kjenner til både sorger og gleder. Du har en allsidig prestetjeneste både i Houston (Sjømannskirka), som nordsjøprest og som sokneprest på Helleland og Eigerøy. I tillegg preges du av en stor glede og entusiasme som du utfører tjenesten med. Den smitter på andre. Og til slutt – du har humor! Men når alt kommer til alt, så er det ikke hva du får til eller hvor kjekk du er som er avgjørende. Det er korstegnet som skal gi styrke, avsluttet hun og gav Kåre kallsbrevet fra Stavanger biskop.INNSETTESLE:
Fungerende biskop Berit Andersen innsetter Kåre Mjølhus som prost.

 

 

ET ALLSIDIG PROGRAM: var lagt opp under gudstjenesten. Flere frivillige og ansatte knyttet til de tre Eigersund-menighetene deltok med skriftlesing og bønner. Gospelkompaniet fra Misjonshuset gledet med frisk og god sang. Et dåpsbarn ble lagt til menigheten og nattverd ble feiret av troens folk.

KORT OG GODT: er en betegnelse flere har brukt om Kåre sine prekener. Og som han selv fleipet med det ... kanskje noen ganger kun ”kort”. Denne søndagen minnet han forsamlingen om at vi må tale sant om våre liv. Vi blir for lett opptatt med å holde fasaden. I stedet må vi erkjenne nederlag og synd og bringe det fram i lyset for Gud og mennesker. Holder vi fast på synden vil livskraften forsvinne og livsutfoldelsen hemmes. Men bekjenner vi vår synd (som kong David i Salme 32), så blir vi satt i frihet. Med glede understreket Kåre at Jesus er kommet for å sette oss fri fra synden og gi oss livsglede og livsutfoldelse.

MAT FOR KROPP OG SJEL: Etter gudstjenesten samlet mange seg til kirkekaffe på Menighetssentret. Ikke kjeks denne gangen nei. Smørbrød og fløtekaker! Fra ordføreren vanket det blomster. Stiftsdirektør Åge Bognø understreket at prosten er strategibæreren i prostiet. Den viktigste strategien for kirken er at folket finner mat for sine sjeler, sa Bognø som også delte glimt fra en tur han hadde hatt til Kamerun. Et misjonsland mange i Dalane har et forhold til.