Eigersund Kirkelige Fellesråd

Sokneprest og Prost

Aktiviteter

ingun med snipp.jpg

Ingun Stokstad Barane

Før Ingun sartet som sokneprest for Egersund menighet (febr.-14) var hun ca 1/2 år kateket i Eigersund. Tidligere har hun vært lærer samt misjonær i Kamerun for NMS. 

Hvilke oppgaver har du som sokneprest?

- Gudstjenester, planlegging og gjennomføring ser jeg på som en kjerneoppgave for en sokneprest: Både langtidsplanlegging i samarbeid med gudstjenesteutvalg, menighetsråd og andre utvalg, planlegging av enkeltgudstjenester med kantor og frivillige. Prekenforberedelser. Jeg har gudstjenester 3 av 4 søndager i måneden, flest i Egersund der jeg er sokneprest, og av og til er jeg i de andre menighetene, som Eigerøy, Helleland, Hellvik. En gang i semesteret er jeg på G2 på Misjonshuset.

De tre prestene her i kommunen/fellesrådområdet deler på en del oppgaver:

Hver tredje uke har jeg begravelser, i gjennomsnitt blir det 2 begravelser pr uke. Da har jeg samtaler med de sørgende og gjennomfører gravferden.

Vi deler også på dåpssamtaler, jubilantbesøk, vielser og andaktsrunder. Ca en gang i måneden har jeg andakt på Lundeåne, Kjerjaneset, Lagård og Tyrigården. En gang i semesteret tilbyr vi nattverd på disse stedene også.

- Jeg har en del av undervisningen for våre ca 100 konfirmanter, blant annet med å være med på leir på høsten.

- Jeg forsøker å komme litt rundt i de forskjellige gruppene/arrangementene vi har i menigheten, som KIA, Simenklubben og ulike trosopplæringstiltak for ulike aldersgrupper av barn og unge.

- Det blir også en del komitearbeid, der vi evaluerer, planlegger, arbeider med strategi og legger tilrette for ulike typer arrangement og møteplasser i menigheten. Dette kan være alt fra å være med å arrangere godhetsdag eller en gudstjeneste med spesielt preg, til rådsmøter der vi skal ta stilling til saker som har med menighetslivet eller organisering av den norske kirken å gjøre.

- Jeg har en del tid på kontoret, der jeg planlegger og forbereder meg til de forskjellige oppgavene jeg skal ha framover. Da synes jeg det er fint og viktig at kontordøren står mest mulig åpen, slik at folk kan komme innom for en prat. Ta gjerne kontakt for samtaler!

- Dette året (2017) har jeg begynt på etterutdanning innen arbeidsveildening. I den forbindelse har jeg noe studiepermisjon og er veileder for en gruppe ca en gang i måneden. Det er kjekt å få mulighet til å utvikle meg og lære mer innen felt som gruppespykologi, konflikthåndtering og verdibasert ledelse.

ingun som prest.jpg

Ingun Stokstad Barane                      Foto: Marit Fimland