Eigersund Kirkelige Fellesråd

Interkulturelt arbeid

Aktiviteter

Kom og bli kjent med folk fra flere menigheter og forsamlinger i byen!

Her samles barn og voksne fra mange land, en fredag i måneden på Menighetssentert i Damsgårdsagate 4a.

KIA-Egersund samles følgende fredag kl 18.00 våren-17:

* Fredag 13.januar,

* Fredag 3.februar,

* Fredag 17.mars,

* Fredag 21.april,

*Fredag 12.mai

Lørdag 18.mars skal vi ha internasjonal kveld i Egersund Bedehus, med Bedehuset som arrangør.

KIA står for Kristent Interkulturelt Arbeid. KIA vil fremme flerkulturelt fellesskap - i menighet og samfunn - gjennom ord og handling www.kianorge.no

Kontaktpersoner: Berit Tveida 5149 3306/ 9348 9891 og Kirsten Kolnes 5149 4227/ 9861 4627