Eigersund Kirkelige Fellesråd

Menighetsrådet

Aktiviteter

Egersund menighetsråd 2015-2019:

egersund mr 2015-2019 web.jpg

1. rekke: Ingun Stokstad Barane (sokneprest), Roger Rasmussen (leder), Eva Sirevåg Sæstad (nesteleder).
2. rekke: Thor Bernhard Sagland (flyttet 31/12-16), Karen Johanne Hansen (daglig leder), Elsa Synnøve T.Ødegaard og Margrethe Klippen.
3. rekke: Arnt Olav Klippenberg (fritatt fra vervet), Kenneth Pedersen og Brit Elin Lomeland (fritatt for vervet).
Foto: Ivar Barane


Beate Koldal erstattet Brit Elin Lomeland. 

Ingvild Henriksen Aslaksen erstattet Thor B. Sagland (fra 1/1-17)

Rebekka Sæstad Østebrøt erstattet Arnt O. Klippenberg (fra 14/3-17)


Protokoller og innkallinger for menighetsrådsmøter

Menighetens årsmelding og årsregnskap for 2018


Om menighetsrådets oppgaver: 

Menighetsrådets ansvar kan utledes av kirkeloven § 5 og § 9, av gudstjenestebøkene og av vedtak i Kirkemøtet. 

Menighetsrådet har et omfattende ansvarsområde og er avhengig av å ha mange frivillige medarbeidere. De frivillige utgjør en viktig ressurs i vår menighet. Rekruttering til frivillig arbeid er en prioritert sak i menighetsrådet. Menighetsrådet utarbeider og vedtar strategiplaner innen trosopplæring/dåps- og konfirmantundervisning, gudstjenesteliv, diakoni og musikk og kultur, alt i nært samarbeid med ansatte og utvalg. 

Viktige saker gjennom året: 

 • Planlegging av gudstjenester 
 • Menighetsbyggende arbeid 
 • Samarbeid/møter med ansatte 
 • Budsjett og regnskap 
 • Årsmøte med årsmelding, regnskap, årsstatistikk 
 • Ansvar for bruk/utleie av kirkene 
 • Tildeling av offer i kirkene 
 • Planlegging og gjennomføring av arrangement innen gudstjenesteliv, trosopplæring, diakoni og musikk- og kultur 
 • Samarbeid med Helleland og Eigerøy menighet, spesielt innen trosopplæringsarbeidet 
 • Uttalelser i forbindelse med ansettelser, innen lokal menighet og i bispedømmet 
 • Menighetsrådets uttalelse vedr. høringssaker fra Kirkerådet 
 • Høringsuttalelser i saker fra Fellesrådet