Eigersund Kirkelige Fellesråd

Diakoni

Aktiviteter

Hei! Egersund, Eigerøy og Helleland menigheter driver et omfattende menighetsarbeid. Hver uke blir barn, ungdommer, voksne og eldre berørt av menighetenes arbeid. I glede, i sorg. Ved livets start, ved livets slutt. Hverdag og helg. For at vi kan drive dette omfattende arbeidet er vi glade for å ha mange frivillige medarbeidere med oss. Ja, vi er helt avhengige av frivillige. Vi er glade for de vi har. Samtidig trenger vi nye. Vi håper du kan tenke deg å engasjere deg i menighetenes arbeid, og ber deg om å ta kontakt med kirkekontoret for å melde din interesse.

Vennlig hilsen Egersund, Eigerøy og Helleland menigheter