Eigersund Kirkelige Fellesråd

Kirke-skole

Aktiviteter

De fleste 1. klassinger i Eigersund får hver advent oppleve julevandring i Eigersund-kirkene.

Julevandringen starter med at de møter keiser Augustus. Han skriver alle inn i manntall. Så starter vandringen fram mot stallen. Erkeengelen Gabriel dukker også opp under turen. Alle barna får en rolle å spille - engler, gjetere, vismenn, Josef og Maria.

Julevandringen er en fin måte å lære juleevangeliet på, siden barna selv får være med å spille historien.

Maria, Josef og Jesusbarnet

 

.