Eigersund Kirkelige Fellesråd

Ressurser

Aktiviteter

Av: Marit Fimland


I løpet av de siste ti årene har mange innen kirke-Norge blitt kjent med en keltisk spiritualitet – med sanger og liturgier fra vest.
Mye kommer fra det tverrkirkelige Iona-fellesskapet fra Skottland, og i år 2000 kom boka Sanger fra Vest ut i Norge. Senere har det blitt flere plateutgivelser, keltiske gudstjenester og enda flere bøker.

 

JORDNÆR OG HIMMELVENDT: Hva er så grunnen til at en keltisk spiritualitet treffer en nerve hos oss her på berget? Ikke bare har sangene som synges vakre melodier, men tekstene treffer – fordi de snakker sant om livet og troen. Den keltiske spiritualiteten er livsnær, jordnær, men også himmelvendt. Den representerer en helhetlig tankegang som søker å holde sammen både kontemplasjon og aksjon. Iona-fellesskapet og andre, liknende fellesskap har medlemmer som forplikter seg til studier av Bibelen og bønn, til å møtes regelmessig, arbeide for fred og rettferdighet, og i forhold til bruk av tid og penger.

Keltisk Kors

 

KORSVEI: Et av miljøene som har hentet mye inspirasjon fra keltisk spiritualitet, er den tverrkirkelige Korsvei-bevegelsen i Skandinavia. Den opererer med fire veivisere: Søke Jesus Kristus, Bygge fellesskap, Fremme rettferdighet og Leve enklere. Veiviserne har ikke alle svarene, men de antyder en retning. Som Korsveiprest Knut Grønvik har sagt det: ”Vi følger ham som er Veien. Vi har våre fire veivisere som peker ut retningen. Men har vi veigrep så vi kommer oss framover?” For tiden arbeider en arbeidsgruppe med å utvikle et ”veigrep”-konsept, der mennesker som ønsker å leve som disipler i dag, i større grad kan knytte seg til et forpliktende fellesskap, muligens liknende de som finnes i Storbritannia. Til sommeren blir det festival på Seljord, og den keltiske morgenbønnen er bare en av mange poster på programmet.

Interessert i mer informasjon? Korsvei: www.korsvei.no, The Iona Community: www.iona.org.uk, Community of Aidan and Hilda: www.aidanandhilda.org.uk, Lindisfarne: www.anamcara.no

på vei til Lindisfarne
Pilgrimsveien til øya Lindisfarne.

 

.