Eigersund Kirkelige Fellesråd

Misjon og vennskapsmenighet

Aktiviteter

Av Sverre Jakobsen, NMS

Budskap Europa 
Egersund menighet har inngått fornyet avtale med Det Norske Misjonsselskap om fire nye år med «Budskap Europa». De fire årene som ligger bak har vært så vellykkede at det nye menighetsrådet gikk inn for å fortsette dette samarbeidet. Egersund Misjonsforening er med som en viktig medspiller. 

Misjon er viktig
Under gudstjeneste understreket sokneprest Ingun Stokstad Barane viktigheten av misjon. En kirke uten misjon er som et hus uten vindu, sa hun. Ingun har selv, sammen med sin familie, vært misjonær for NMS i Kamerun. Leder i Egersund menighetsråd orienterte om menighetsrådets vedtak. 

Klar for utvidet engasjement
Vi vil de neste årene støtte prosjektene «Menighetsplanting i Estland», «Kirkebygg i Mustamäe» og «Planting av ungdomsmenigheter i England».  I perioden som ligger bak har vi hatt flere turer til Tallinn og representanter fra Estland har besøkt Egersund. Vi har også hatt et godt samarbeid med Egersund Misjonsforening som har bidradd til store summer. Vi har fått inn noe over 100.000 kroner. Nå er vi klare for nye utfordringer. Kanskje hele menighetsrådet reiser til Tallinn neste år, sa menighetsrådsleder Roger Rasmussen

ny misjonsavtale web.jpg 

NY MISJONSAVTALE: Fra venstre Misjonskonsulent i NMS Sverre Jakobsen, sokneprest i Egersund Ingun Stokstad Barane og menighetsrådsleder i Egersund Roger Rasmussen. FOTO: Ivar Barane