Eigersund Kirkelige Fellesråd

Ressurser

Aktiviteter

Av Svein Anton Hansen

 

Har Den Norske Kirke glemt Den Hellige Ånd? Vi har bedt prost Kåre Erling Mjølhus å forklare Den Hellige Ånd for oss. En personlig opplevelse av Ånden har også preget Kåre. 
 

Når og hvordan får vi Den Hellige Ånd?

- Vår kirke lærer at Den Hellige Ånd gis ved dåpen og troen. Ånden gis sammen med frelsen. Samtidig er det en dimensjon at vi utfordres til daglig å bli fylt av Ånden. Og for oss som døper barn, har vi utfordringen at de som blir døpt blir seg bevisst hva frelsen innebærer og hva som er Åndens oppgave.

 

Du snakker om ”å bli fylt av Ånden” – hva skjer med den som blir en åndsfylt kristen?

- Da Ånden på pinsedag ble gitt til disiplene, står det at de forkynte Jesus Kristus som herre og frelser med stor frimodighet. Etter påsken var det tydelig at disiplene var usikre på fremtiden. De fryktet for å bli tatt. Men etter pinsedag ser vi en ny frimodighet hos dem. Videre utover i Apostlenes gjerninger leser vi at de flere ganger ble fylt av Ånden. Så ”åndsfylde” er ingen engangshendelse. Vi må stadig bli fylt av Ånden. De troende stod fram med en klar og uredd bekjennelse av troen på Jesus.

 

Av og til kan man møte følgende holdning hos kristne – ”Jeg holder meg til Gud og Jesus. Den Hellige Ånd er for viderekommende og åndelige kristne.” Hva vil du si til denne holdningen?

- Jeg tror dessverre at noen har denne misoppfatningen. Men tror du på Jesus, så er det Den Hellige Ånds verk. Blir du opptatt og fylt av Ånden, så blir du automatisk opptatt av og begeistret for Jesus. For Den Hellige Ånd har som oppgave å peke på Jesus. En ”åndsfylt kristen” ser at han trenger Jesu nåde og tilgivelse i livet sitt, hver dag. Jesus lovte disiplene at de skulle få kraft fra Himmelen (Luk.24,49). Å bli fylt av Ånden innebærer at vi får kraft til å være vitner om Jesus. Dette skjedde med disiplene på pinsedag.

Kåre forteller om egne opplevelser av Den Hellige Ånd

Pinsen er ikke bare en lære om Den Hellige Ånd. Vi kan oppleve Ånden personlig. Hvordan har du selv erfart Den Hellige Ånd i livet ditt?

- På midten av 70-tallet fikk jeg møte ”den karismatiske vekkelse”. (”Karismatikk” har med Den Hellige Ånd og nådegaver å gjøre). Jeg gikk på Menighetsfakultetet den gang. Og medstudenter der ble en døråpner inn til dette med Den Hellige Ånd. Flere av dem hadde blitt bedt for og fått tungetale. Dette forundret meg, siden jeg tenkte slikt ikke var så aktuelt i våre lutherske sammenhenger. Men jeg oppdaget hos mine medstudenter en begeistring og glød som skapte en lengsel i meg, lengselen etter noe av den samme gløden.
Kåre forteller at han noen måneder senere selv ble bedt for, og fikk tungetale. – Jeg har brukt og bruker fortsatt tungetale aktivt i mitt private bønneliv. Det er viktig å understreke at tungetale bare er en av Åndens mange gaver Vi må forkynne hele spekteret av åndsgavene. Jeg er opptatt av at jeg aldri må miste begeistringen for Jesus! Det har vært og vil være min bønn livet ut!

 

Tungetale – bare for pinsevenner eller også i Den Norske Kirke?

- Det som skjedde på pinsedag handler ikke om tungetale. Pinsedag var et språkunder. Alle som var samlet forstod det de hørte, for disiplene talte ulike språk. Tungetale er å tale uforståelige ord for forstanden. Men ånden min forstår det. Derfor skriver Paulus (1.Kor.14) at det er bedre å tale 5 ord med forstanden for å lære andre noe, enn tusenvis av ord i tunger når vi har møter og gudstjenester. Samtidig takker han Gud for at han selv taler i tunger i sitt eget bønneliv.
Når jeg spør Kåre om han har opplevd tungetale i en vanlig gudstjeneste, må han tenke seg litt om før han svarer. – Nei, det har jeg ennå ikke opplevd. Men jeg har talt noen ganger om tungetale og min egen opplevelse av dette. Flere kommer og takker for at jeg preker om dette.

 

Hvorfor tror du mange opplever at vi i lutherske sammenhenger så lite snakker om Den Hellige Ånd?

- Det tror jeg skyldes usikkerhet. Kanskje har noen forkynnere selv liten egenerfaring med dette. Og da blir man gjerne tilbakeholden. Det er viktig at vi med stor frimodighet tar frem de tekstene i Bibelen som omtaler Ånden. Disiplene var avhengig av Ånden. Vi er også avhengig av Ånden for at budskapet om Jesus skal bli tatt imot. Vi trenger alle å be om å bli fylt av Ånden. Det fører blant annet med seg en begeistring for Jesus og kraft til å være vitner om Han.

 

.