Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Samme bransje på nytt sted

Stine Wium Jakobsen, mai-20
 
Fra begynnelsen av mars har staben ved kirkekontoret blitt beriket med en Sokndøling. Elin Wood er en person med omsorg for sine omgivelser, som gjerne tar seg tid til spennende prosjekter og nye bekjentskap. 
 
Du har allerede blitt en godt likt kollega og ressurs for kirken i byen. Hva gjorde at du bestemte deg for å søke- og ta jobben i Egersund? 
Det er jo ofte flere grunner til slike veivalg. Det å få tilhøre et større kollegialt fellesskap, og nettopp dette fellesskapet, var en viktig grunn. Det å være et større team som i sum bidrar til å skape gode møtepunkter for å dele tro, tvil og Guds ord, kjennes meningsfullt. Gjennom min forrige jobb som menighetsekretær, trosopplærer og kirketjener i Sokndal, var jeg innimellom i kontakt med både Karen, min forgjenger, og resten av kirkestaben her i Egersund. Jeg satte stor pris på denne kontakten. Når så Karen skulle gå av med pensjon, kjente jeg at det var hit veien min skulle kunne gå. Selv om jeg savner svært mange oppgaver i min forrige jobb, gleder jeg meg over å sette meg inn i nye oppgaver sammen med en fantastisk fin gjeng.
 
Det er jo en liten stund siden du inntok daglig leder stolen for Egersund menighet. Hva synes du om den nye jobben så langt? 
Ja, jeg overtok stillingen den 1.mars i år, og jeg rakk så vidt å treffe menighetsrådet, før 12.mars endret de fleste rutiner og arbeidsoppgaver. Vi skulle ha avholdt årsmøte, hvor jeg ville blitt presentert for menigheten. Slik gikk det ikke. I stede har kontakten med råd og utvalg gått over mail og telefon. Jeg gleder meg til at dette endrer seg. Det er noe ganske annet å møte folk ansikt til ansikt. Det menighetsråd jeg møtte, i mitt første møte, ser jeg frem til å samarbeide videre med. Jeg tror mange fine prosjekt vil kunne komme i stand i denne råds- perioden. Men det vil alltid være plass til flere i ulike underutvalg, så skulle noen kjenne seg kallet til felles tjeneste i Egersund kirke, eller har ideer til positiv utvikling, er det bare å ta kontakt. Disse månedene har gitt oss alle utfordringer på ulikt vis, men perioden har også medført til læring og kreative løsninger i forsøket på å være tilgjengelig og til stede for folk i deres liv. Når nå kirken, fra Søndag av, litt forsiktig starter opp igjen, vil vi allikevel fortsette å jobbe for å være tilgjengelig for Egersunds befolkning, ut over fysisk tilstedeværelse. Alt i alt er jeg svært takknemlig over å få være nettopp her i denne svært spesielle tiden. 

img_0782 (1).jpg
 
Det er en innholdsrik stilling du er gitt, som både kontor- og prostesekretær, samt daglig leder for Egersund menighet. Hva mener du vil være dine sterkeste egenskaper i arbeidet? 
Det er alltid vanskelig å beskrive egne sterke egenskaper. Jeg får lyst å si at det får de som har tilsatt meg sette ord på, men det er å rømme litt for enkelt unna. Umiddelbart vil jeg vel si at jeg gleder meg over å bidra til å skape meningsfulle treffpunkt, hvor viktige hendelser mellom mennesker, og mellom mennesker og en kjærlig Gud, finner sted. I den grad en slik glede er en egenskap, får det være mitt svar for nå.
 
Har du lagt merke til noen utfordringer, eller noe du ønsker skal gjøres annerledes i bymenigheten? 
Siden vi alle er i en unntakssituasjon, og trolig kommer til å være det en god stund fremover, vil de utfordringene jeg så konturene til i starten, være i sterk endring, muligens forvitring. Jeg vet ikke hvordan fellesskapet i bymenigheten har vært, siden jeg ikke selv har vært aktiv del, men jeg ønsker at de som finner veien til ulike arrangement i kirken. Det være seg konserter, Gudstjenester, arrangement for barn og unge ol. skal kjenne at her blir jeg sett, respektert og inkludert. Her finnes det et stort rom hvor den enkelte får tre frem for en kjærlig Gud.  
 
Hva synes du er fint med Den norske kirke?
Jeg verdsetter at Den norske kirke representerer et mangfold av teologiske innganger i troen på Gud. Jeg verdsetter at Den norske kirke er en folkekirke, hvor alle har en potensiell plass i fellesskapet. Jeg verdsetter salmeskatten og fellessangen som Den norske kirke benytter seg av. Jeg setter stor pris på måten tro kommer til uttrykk på i liturgi, den ofte lavmælte bevegelse mellom mennesker i kirkerommet. Sist, men ikke minst, så verdsetter jeg kirkeårets rytme som binder Gudstro og menneskers liv sammen.