Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Et trofast menighetsrådsmedlem takker for seg

Eva Sirevåg, nov.-19

elsa synnøve.jpg

For 24 år siden ble Elsa Synnøve Tønnesen Ødegaard valgt inn i menighetsrådet for første gang. Engasjement og glede over å være med har hun beholdt gjennom alle disse årene. Og opp gjennom årene er det også mange som har blitt ønsket velkommen av Elsa Synnøve til gudstjeneste i kirka vår.

Begynte som kirkegjenger

Elsa Synnøve med familie flyttet til byen på slutten av 1970 tallet. Hun har alltid vært vant med å gå i kirken og det var derfor naturlig å gå på gudstjenester her i byen også. Hun ble snart kjent med Solveig Larsen som spurte om hun ville være med som kirkevert. Og siden har hun trofast hatt denne oppgaven. Hun ble spurt om å stå på lista til menighetsrådsvalg i 1995. Da foregikk valget i kirka i etterkant av en vanlig gudstjeneste. Elsa Synnøve husker at Ingvar Idsø ble valgt til leder på første menighetsrådsmøtet hun deltok på, og at hun syntes det var veldig høytidelig. Tenk at hun skulle få være med å representere Jesus på denne måten. Hun følte seg betydningsfull. Elsa Synnøve er ikke redd for å si at hun veldig glad i Jesus og fortelle hvor mye han betyr for henne.

Har stilt til valg hele 6 ganger

På spørsmål om hva som har motivert til å stille til valg gang etter gang, svarer Elsa Synnøve at dette arbeidet har gitt henne veldig mye. Hun sier at det er viktig å være med å representere det største av alt – Jesus. Så må vi vise at vi bryr oss. Hun har gledet seg til hvert eneste møte. I tillegg til selve menighetsrådet har hun vært med i diakoniutvalg, trosopplæringsutvalg, representant i frivilligsentralen og medlem av fellesrådet. Hun har vært flere perioder i menighetsbladet og skrevet mange stykker i bladet. Dette syns hun var veldig kjekt.

Hva har betydd mest?

Å være kirkevert har betydd utrolig mye. Det å få lov til å ønske god søndag og velkommen til kirken og finne det den enkelte trenger, er stort. Alle skal føle seg velkommen og ha lyst til å komme tilbake til kirken. Og hun tenker at selv om hun ikke er i menighetsrådet lenger, så vil hun fortsatt være med som kirkevert. Kirkevertene gjør en viktig jobb med å se den enkelte som kommer til kirka og å hjelpe konfirmantene med oppgavene de har under gudstjenesten. Man blir ikke for gammel til å være med å representere Jesus, sier Elsa Synnøve med et smil.

Simenklubben er nok det arbeidet som har betydd mest for henne. En gang hver måned samles psyksik utviklingshemmede i menigheten. De er også med på ulike arrangement rundt i distriktet. De siste fire årene har dette vært et samarbeid med Sokndal menighet. På spørsmål om hun har andre hjertesaker kommer svaret kontant – alt som har med Jesus å gjøre.

Spesielle episoder

På spørsmål om det er noe Elsa Synnøve husker spesielt godt gjennom disse 24 årene i menighetsrådet, er det tre hendelser hun trekker fram. Da kirka fikk nytt orgel, var menighetsrådet på dugnad og vasket hele kirka. Så var det innvielse av orgelet med høytidelig gudstjeneste der biskopen også deltok. Etterpå ble det servert lapskaus til alle som ønsket det i byteltet. Det var en stor dag.

Og så var det den gangen det var 8 barn til dåp, alle skrek samtidig og Kåre Mjølhus sier helt rolig – så godt de har lungene i orden.

Til slutt trekker hun fram da erkebiskop Bartelomeus fra Istanbul var på staselig besøk med vievann og et helt følge, deriblant biskopen. Han var på vei til Trondheim og Nidarosdomen. Han hadde knall blå øyne og mykt skjegg. I god Elsa Synnøve stil spurte hun erkebiskopen om å få en klem til stor forbauselse både for biskopen og resten av følget. Men Elsa Synnøve fikk sin klem.

Mye endret

Mye har endret seg i kirka i løpet av disse årene, ny salmebok, ny liturgi, ny organisering endrer menigheten. I tillegg har Elsa Synnøve i tiden som menighetsrådsmedlem opplevd skifte av prester, organister, diakoner og kateketer. Selv om det har vært mange endringer, så understreker Elsa Synnøve det gode fellesskapet og samholdet som hun har hatt i alle årene både med prester, ansatte og menighetsrådsmedlemmer. Og så Elsa Synnøve setter ekstra pris på kirkekaffen som nå er fast innslag etter de fleste gudstjenestene. Dette gir rom for å kunne prate sammen.

Gode råd til de som overtar

Gå i kirken, viktig å stille opp. La uka starte med å gå i kirka – preken, samhold og fellesskap.

Menigheten takker Elsa Synnøve for stort hjerte og engasjement for Egersund kirke gjennom mange år. Selv om tida som menighetsrådsmedlem er over, er vi glad for at hun ikke gir seg helt. Elsa Synnøve kommer helt sikkert til å fortsette å ønske oss velkommen til kirken. 

 

.