Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Fri og villig - frivillighetsfest på Eigerøy

Arne Espeland, okt.-19

Torsdag 17. oktober feiret vi frivilligheten på Eigerøy med god mat og drøs, litt underholdning og godt fellesskap.

Det er mange som er engasjert på ulike steder i kirka og trofast bidrar til livet i menigheten. Her er det alltid plass til flere som vil bidra! Diakon Siri Jorunn Johannessen innledet med å peke på nettopp dette og minnet oss om at vi er del av en verdensvid kirke. Noen er mer synlige enn andre, men alle har betydning for helheten. Det er for eksempel flott at vi alltid har kirkekaffe etter gudstjenesten på Eigerøy. Etter noen runder med litt Quiz ved Thor Erling Sætrevik med temaene «Hvor godt kjent er du på Eigerøy» og «Klarer du å finne hvilke sanger dette er, basert på bilder?», var det tid til litt kanonsang, Fader du har skapt meg. Vi prøvde oss også på litt flerstemt sang, Laudate omnes gentes, ledet av Alf Georg Østebrøt.

Daglig leder i permisjon Trine Østebrøt, avtroppende menighetsrådsleder Gyrid Espeland og sokneprest Martin Kolstad bidrog med refleksjoner rundt det å være frivillig. Gyrid tok oss med tilbake til starten 1994 og biskop Bjørn Bues ord om at vi måtte ha en lav terskel og en åpen og høy port inn i kirka. Eigerøy Fyr er også et flott symbol for kirka og vårt arbeid: Lyset som skinner i mørket. Martin Kolstad understreket viktigheten av tilhørighet og takket alle frivillige for innsatsen. Eigerøy ønsker å være en kirke som viser respekt for den enkeltes trosvandring der den enkelte kan være seg selv og der vi er likeverdige. Trine Østebrøt ba oss dele en stor sjokoladeplate og gi en bit til naboen og takke denne personen. Ellers var det god tid til mat og drøs: Taco først og så til slutt kaker og kaffe. Helt på tampen ble søstrene Trine Viggen og Gro Grastveit Sæstad takket av siden de nå går ut av Menighetsrådet. Uten frivilligheten stopper Norge blir det sagt. Her kan vi si: Uten frivilligheten stopper Eigerøy menighet!

menighetsbladet.jpg

 

.