Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Søndagstanker – Åndens frukt er selvbeherskelse

Per Arne Sandvold, sept.-19

I dag har vi kommet til den niende og siste av Åndens frukt – selvbeherskelse. Hver første fredag i måneden har vi omtalt en ny. Utgangspunktet er følgende ord fra bibelen: Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. (Gal 5,22)

Wikipedia har ingen forklaringer å komme med når det gjelder dette uttrykket. Andre ordbøker gir oss noen synonymer som kanskje kan hjelpe. Uttrykket er der forklart med: Å beherske seg, å ikke la følelsene ta overhånd, nøkternhet, måtehold og fatning.

Ut fra dette kan vi si at en person som har selvbeherskelse, møter de fleste av livets situasjoner med ro og selvkontroll. En slik person er nøktern og måteholden, lar seg ikke så lett rive med, og er kanskje ikke den mest spontane. Dette er gjenkjennelige egenskaper, men hva er det som gjør disse egenskapene til en Åndens frukt?

Vår kilde i denne spalten, Bibelen, gir oss noen svar. Den omtaler selvbeherskelse kun tre steder; ett av dem er allerede gjengitt over. Jeg har plukket ut teksten fra andre Peters brev, kapittel 2, vers 5-9. Innledningen til disse versene sier noe om hva jeg trenger for å leve i gudsfrykt; altså leve et liv som kristen. Så viser teksten meg veien videre:

Sett derfor all deres iver inn på å la troen føyes sammen med et rett liv, og det rette livet med innsikt, innsikten med selvbeherskelse, selvbeherskelsen med utholdenhet, utholdenheten med gudsfrykt, gudsfrykten med søskenkjærlighet og søskenkjærligheten med kjærlighet til alle. For dersom alt dette finnes hos dere og får vokse, da vil dere ikke være uvirksomme og uten frukt, dere som kjenner vår Herre Jesus Kristus. Men den som mangler dette, er nærsynt, ja, blind, og har glemt at han er blitt renset for sine tidligere synder.

Selvbeherskelse er her satt inn i en sammenheng der troen får konkrete følger for livet som kristen. En kristen skal bruke alle sine krefter og all sin iver slik at troen viser seg i, og blir ett med et rett liv. Det rette livet skal videre vise seg i innsikt, selvbeherskelse, utholdenhet, gudsfrykt, søskenkjærlighet og til sist kjærlighet til alle. Da vil troen bli konkret, og ikke uten frukt. Selvbeherskelse er da bare ett av flere kjennetegn på et liv som kristen, slik Bibelen beskriver at det bør være.

Å oppnå disse egenskapene i mitt liv, krever noe av meg. Selvbeherskelse kommer ikke av seg selv; det gjør heller ikke de andre egenskapene. Her kan det være nødvendig å ta et oppgjør med min egen levemåte, fordi min egoisme kan lede meg i en annen retning. Siste del av versene over viser et menneske som er nærsynt, blind og har glemt at hun er tilgitt for sine synder. Det er kanskje svaret på spørsmålet om hvorfor selvbeherskelse er en Åndens frukt. Selvbeherskelse inngår i et rett liv som følge av troen på Jesus Kristus. Det rette livet krever daglig innsats for å nå målet: Kjærlighet til alle. Jeg må kanskje revurdere mitt liv som kristen, for at min tro skal vise seg i et rett liv slik at dette målet nås. God søndag!

selvbeherskelse2.jpg

Selvbeherskelse: Å beherske seg, å ikke la følelsene ta overhånd, nøkternhet, måtehold og fatning.

 

.