Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Hestnes gravlund

Jørgen Tore Omdal, sept.-19

Etter sommerferien ble grunnarbeidene på den nye gravlunden ferdige. Nå er det topplaget, finishen, som gjenstår og dette arbeidet er i full gang. Det skal legges på jord, veiene skal gjøres ferdige og det skal plantes busker og trær. Det som har vært viktig i hele prosjektet er at overgangen fra gravlunden til de omkringliggende arealene skal være så naturlige og skånsomme som mulig. Planen er å «dra» noe av den vilt voksende naturen inn på gravlunden. Det vil derfor bli «øyer» inne på gravlunden med lyng og stedegne planter og trær. Som det vises på bildet er det plassert ut store steiner i området for å heve kvaliteten på opplevelsen. Tiden går fort, nå er det høst, graset vil derfor ikke bli sådd før til våren. Målet er at gravlunden skal kunne tas i bruk første halvår 2020, og at den da framstår som en blanding av en fredfull park og en del av nærmiljøet på Hestnes og turområdet her.

hestnes gravlund-001.jpg

 

.