Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Husk å bruke stemmeretten på mandag!

Roger Rasmussen, sept.-19

Mandag 9. september er en stor og viktig dag for folkekirken. Da skal kirkens stemmeberettigede medlemmer velge nye representanter til menighetsråd og bispedømmeråd. Vi er heldige som har en folkekirke hvor medlemmene har muligheten til å være med å påvirke utviklingen i kirken gjennom stemmeseddelen. I Dalane er det sendt ut valgavis med presentasjoner av de ulike kandidatene som stiller til valg. Jeg håper at alle finner sin kandidat som kan være et talerør for dine verdier og visjoner. 

Folkekirken har fortsatt en sentral og viktig plass i lokalsamfunnet. Egersund Menighetsråd  har i denne perioden hatt fokus på evangeliet i praksis. Vi har støttet misjons- og bistandsarbeid gjennom bla.a. Det Norske Misjonselskap og Kirkens Nødhjelp. Vi har arrangert fristund i kirken for brukerne av Mestringsenheten. Vi har arrangert godhetsdager og hjulpet folk med hagearbeid og rydding. Vi har deltatt i integreringsarbeidet gjennom «Okka venn». Vi har laget retningslinjer for forebygging og håndtering av seksuelle krenkelser. Vi har tildelt midler til mennesker som trenger økonomisk støtte i hverdagen. Vi har gjennomført pilegrimsvandringer med fokus på klima, miljø og fellesskap. Vi har deltatt på kurs om utvikling og vekst i menigheten.

Din stemme er viktig valgdagen for å beholde og utvikle en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke med rom for alle. Din stemme er også viktig for å oppmuntre og motivere oss som stiller til valg. Vi trenger din støtte og tillit. Godt valg!

789c9152ab3e4c728ca2c1eee9658652.jpg

 

.