Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Søndagstanker – Åndens frukt er trofasthet

Per Arne Sandvold, aug.-19

Vi har kommet til den sjuende av Åndens frukt – trofasthet. Utgangspunktet er følgende sitat fra bibelen: Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. (Gal 5,22)

Trofasthet er et kjent ord for de fleste av oss, selv om det kanskje har litt trange kår i vår individualistiske tid hvor den enkeltes ønsker og behov står i førersetet. Jeg tenker at trofasthet er et bærende element i samfunnet som gjør at ekteskap og parforhold varer, arbeid utføres på en god måte selv om det er strevsomt, folk er gode med hverandre og frivillige gjør en stor innsats år etter år.

Som vanlig er vi imidlertid ute etter hva som gjør begrepet «trofasthet» til noe mer enn et allmenngyldig begrep. Så hva er det som gjør den til en Åndens frukt? Vi ser til Bibelen. Et par søk viste 27 treff på ordet «trofasthet», og 89 treff for «trofast».

Ikke uventet er det Herrens trofasthet mot oss som dominerer de første tekstene. Uttrykket er påfallende mange ganger benyttet i Salmens bok. Dette er en del av Bibelen der de store følelsene er uttrykt, fra lovsang til fortvilelse. Mange benytter da også nettopp Salmenes bok som trøst og støtte når livet er krevende. Da er det kanskje ikke så rart at begrepet trofasthet er mye brukt her om den Gud som er upåvirket av, og står oss bi når livet røyner på. I salme 100, vers 5 står det: «Herren er god, evig er hans miskunn, hans trofasthet varer fra slekt til slekt.»

Den trofasthet som vi opplever fra Gud, bør det være naturlig for oss å bringe videre til andre. Det er også meningen, slik at ikke bare vi, men også de vi møter, kan få del i den trofasthet Gud viser. I salme 40, vers 11 står det derfor: «Din rettferd holdt jeg ikke skjult i hjertet, jeg talte om din trofasthet og frelse. Jeg skjulte ikke din miskunn og sannhet i den store forsamlingen.»

Men hva står det om trofasthet i forholdet mellom oss mennesker? Det står faktisk ikke så mye. Og de versene vi innledet denne teksten med, er det eneste stedet i Det nye testamentet som omtaler begrepet. Likevel finner vi en oppfordring i Salomos ordspråk kapittel 12, vers 22: «Herren avskyr løgnaktige lepper, men gleder seg over dem som viser trofasthet.»

Her er det til gjengjeld en kraftig oppfordring, som inneholder mye mer enn bare trofasthet. Den er her satt opp imot løgn. Dermed har vi også et allmenngyldig råd til oss alle: Snakk sant, og vær trofast i alt du gjør.

Når det gjelder begrepet «trofast» er det i Bibelen i større grad rettet mot vår trofasthet i det vi holder på med, enn med at Gud er trofast mot oss. Men også her er det en sammenheng mellom den trofasthet vi får, og den som vi viser andre. I Johannes første brev, kapittel 1, vers 9 er begrepet satt inn i en større sammenheng: «Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.» 

Her viser Guds trofasthet mot oss seg i tilgivelse når vi erkjenner at vi har rotet oss bort, og gjort vondt både mot oss selv og andre. Den trofasthet og tilgivelse er det også et mål for oss å vise andre.

søndagstanker-001.jpg

God søndag!

 

.