Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Sommertanker – Bønn

Per Arne Sandvold, juli-19

De av oss som ber til Gud, har sikkert ulike opplevelser med dette. Noen ganger kan Gud kjennes nær, andre ganger er det som å be ut i lufta. Hva kan det skyldes? Jeg tenker at dette har mer med min egen sinnsstemning å gjøre, enn med Gud. Jeg velger å tro at Gud er den samme uansett hva jeg tenker eller gjør, eller hvordan jeg opplever ham i bønn.

I Matt 6, 7-13 finner vi en bønn som mange kjenner; Fader vår. Eller som den heter i den nye oversettelsen: Vår Far. La oss gjengi den i sin helhet, og så se nærmere på hva den sier:

Vår Far i himmelen

La navnet ditt helliges

La riket ditt komme

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen

Gi oss i dag vårt daglige brød,

og tilgi oss vår skyld,

slik også vi tilgir våre skyldnere.

Og la oss ikke komme i fristelse,

men frels oss fra det onde.

For riket er ditt og makten og æren i evighet.

Amen

De fire første linjene forutsetter at vi åpner våre liv for Gud. Vi peker på Ham som vår Far, vi vil at Hans navn skal holdes hellig, at Hans rike skal komme og at Hans vilje skal skje. Vi legger med andre ord våre liv i Herrens hender. Med dette vil vi tone inn våre liv slik at vi lytter til Gud.

De fem neste linjene omhandler vårt liv her og nå. Vi trenger daglig brød, som vi i vårt land må si er alt det vi trenger for å leve. Ikke nødvendigvis overflod, men tilstrekkelig. Så kommer tilgivelsen. Den trenger vi når vi gjør noe dumt både for oss selv og for andre. Mens resten av bønnen gjelder vårt forhold til Gud, gjelder denne delen også vårt forhold til våre medmennesker. Vi ber om tilgivelse slik også vi tilgir våre skyldnere. Å be om tilgivelse overfor Gud kan merkelig nok oppleves enklere enn å be om tilgivelse overfor andre mennesker. Til sist ber vi om å bli bevart fra det onde. Dette henger nøye sammen med tilgivelsen. Mens den gamle versjonen sa «Led oss ikke inn i fristelse», er dette i den nye versjonen heldigvis er rettet til «La oss ikke komme i fristelse». En person uttalte at dette nå hadde ført til at han igjen kunne be Vår Far.

Som avslutning på bønnen retter vi igjen oppmerksomheten til Gud, og bekrefter at alt er hans. Vi er tjenere, og Han fortjener all vår takk og ære for det vi makter å gjøre i vårt liv.

Jeg skrev innledningsvis at opplevelsen av bønn kan være ulik dag for dag. En grunnleggende forutsetning for å be i det hele tatt, er at vi tror det er noe / noen å be til. Det er inngangsporten til bønnens verden; også til Vår Far.

1832434-11-1443566278636.jpg

Fortsatt god sommer!

 

.