Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Arbeid og hvile

Kåre Eling Mjølhus, juni-19

Vi går mot ferietider og flere av oss har allerede begynt. Jeg vil tro at alle ser frem til noen uker med avkopling og hvile. Vi har behov for å finne en god rytme når det gjelder arbeid og hvile. Allerede i skapelsesberetningen i 1. mosebok står det om hviledagen. Den sjuende dagen fullførte Gud det arbeid han hadde gjort, og den sjuende dagen hvilte han fra det arbeidet han hadde gjort. Mange har betalt prisen for å ha arbeidet for mye uten å unne seg ro og hvile. Det har vært mye tale om utbrenthet som en konsekvens av for mye arbeid. I boken «Velsignet er de enkle ting» skriver Per Arne Dahl blant annet følgende: Å erobre livets enkelthet handler om å finne tilbake til den gode rytmen Skaperen har forordnet mellom aktivitet og hvile, mellom travelhet og stillhet.

img_8226_2-1832434-12-1455118704266.jpg

Selv Jesus var opptatt av å trekke seg tilbake og hvile. Det står flere steder at han gikk opp i fjellet alene for å be. Til sine disipler sa han «Kom med meg til ett øde sted hvor vi kan være alene og hvil dere litt.» Går vi glipp av den nødvendige hvile vil vi før eller siden måtte betale prisen.

Mange er opptatt av å reise og oppleve stadig nye ting. Dikteren Hans Børli sa til Erik Bye at han misunte han alle reisene og det han hadde opplevd. I Børlis gravferd sa Erik Bye følgende:

Du sa

du misunte meg alt dette.

Men tro meg:

Du reiste lenger

enn de fleste

av oss som har samlet hoper

av gulnede flybillettkuponger

og koffertlokk med rene flekktyfus

av spraglede turistetiketter.

Du reiste lenger

favnet mer, sanset mer,

ved bare å gå over tunet

på plassen der hjemme

der mor di en gang

ga deg livet.

Jeg vil ønske dere alle en god sommer og jeg håper dere får oppleve gode dager samme hvor dere befinner dere.

 

.