Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Din stemme teller i Kirkevalget

Er du en av de 3,7 millionene som er medlem i Den norske kirke? Da er din stemme viktig i Kirkevalget! Når du stemmer gir du en tommel opp til din lokale menighet, og du er med på å bestemme hvem som skal lede den framover.

Hvordan hadde lokalsamfunnet vårt sett ut uten Kirken? Hvordan ville landet vårt vært uten en folkekirke? Det er nokså vanskelig å forestille seg. Kirken er til stede overalt i Norge. Den tar del i våre hverdagsliv og ved livets begivenheter. I sorgen og festen, i trøsten, sangen, leken og gleden. Kirken er åpen for alle, fra vugge til grav. Kirken har rom for deg! 

Hvordan vil du at kirken skal være? Ved Kirkevalget 8.-9. september har du mulighet til å påvirke: Samtidig som kommunestyre- og fylkestingsvalget holdes, kan du også stemme fram hvem som skal lede kirken på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Det skjer i samme lokale som kommunevalget. Eller du kan forhåndsstemme fra 12. august til 6. september ved Kirkekontoret i Damsgårdsgaten.

To valg
Kirkevalget er to valg: Du kan stemme på kandidater til menighetsrådet og til bispedømmeråd og Kirkemøtet.

Til menighetsrådsvalget i Egersund og på Eigerøy og Helleland har en gjeng flotte medlemmer sagt ja til å være kandidater til menighetsrådene og lede menighetene de neste fire årene. Dette er et flertallsvalg, der du blant annet har mulighet til å gi kandidater en ekstrastemme. Kandidatene med flest stemmer blir med i rådet.

Ved valget til bispedømmeråd og Kirkemøtet stiller Bønnelista, Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirke lister. Dette er et forholdstallsvalg, der det endelige rådet avspeiler både hvor mange stemmer den enkelte liste og også den enkelte kandidat fikk.

Bispedømmeråd finnes i hvert av landets elleve bispedømmer. Rådet ansetter blant annet prester og leder bispedømmet sammen med biskopen. Medlemmene av bispedømmerådet er også medlemmer av Kirkemøtet, det øverste representative organet i Den norske kirke.

07e5d4c9ec304b7b8eba5cd30bdbf3f9.jpg

Fra juss til gudstjeneste
Menighetsrådets og bispedømmerådets arbeid spenner over mange temaer. Det kan være barne- og ungdomsarbeid, juss og økonomiforvaltning, ansettelser, gudstjenester, miljø og rettferdighet, omsorg, musikk og misjon. Rådene skal sørge for vekst og næring til kirken og lokalsamfunnet der du bor.

Første uka i august får alle medlemmene i Den norske kirke tilsendt et valgkort og en brosjyre om valget. Følg med i postkassa, møt opp og stem! 

Du kan lese mer om kandidatene til begge valgene i den kommende valgavisen eller på www.kirkevalget.no

5367f1a5b9c947839be81f7821785d06-001.jpg

Stemmeurne: Din stemme er med på å bevare Den norske kirke som landets største demokratiske medlemsorganisasjon.

Visste du at…

  • Ved kirkevalget i 2015 stemte 520 323 kirkemedlemmer. Det var en rekorddeltakelse på 16,7 prosent.
  • Ca. 3,1 millioner nordmenn har rett til å stemme ved Kirkevalget 8.-9. september.
  • Det er dåpen som gir medlemskap i Den norske kirke.
  • Ungdom har stemmerett i Kirkevalget fra året de fyller 15.
  • Et menighetsråd har 4-10 medlemmer, i tillegg til soknepresten. Medlemmene har ulik utdannings- og yrkesbakgrunn og mange er også aktive på andre arenaer i lokalsamfunnet.
  • Til sammen skal 7.000 rådsmedlemmer stemmes inn i Kirkevalget 2019.

Godt valg!

 

.