Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Før helgen med Ingun

Ingun Stokstad Barane, juni-19

For ikke lenge siden feiret vi pinse. En dag som feires av alle kristne over hele verden som den dagen kirka begynte å vokse fra en liten gruppe disipler til flere tusen som ville bli døpt og følge Jesus. Pinsen minner oss på at vi ikke er alene.

For det første: Den Hellige Ånd kom over disiplene denne dagen. Jesus hadde sagt at han ikke skulle etterlate vennene sine som foreldreløse barn da han reiste opp til himmelen. Han ville sende en annen, en trøster, en som skulle minne dem om alt han hadde sagt og gjort.

Hver gang et menneske blir døpt, blir han eller hun døpt i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn. Den døpte tilhører den treenige Gud og er aldri forlatt. Gud er alltid nær, gjennom liv og død. Det er en styrke og en trøst. Som kristen er du aldri alene!

For det andre: Som døpt blir du samtidig del av den verdensvide kirka. Dette blei veldig tydelig for et par uker siden i Egersund kirke, da flere av barna som ble døpt hadde foreldre fra andre deler av verden. Familiene kom fra Colombia og Canada, og ville døpe barna sine i hjembyen Egersund sin vakre kirke. Vi fikk et glimt av det store fargerike fellesskapet vi er en del av.

Kristne over hele verden kan fortelle om hvor viktig det kristne fellesskapet er for dem, både i hverdagen, men også når livet røyner på, eller det er fest og glede. Kristne brødre og søstre støtter hverandre og ber for hverandre. Vi er ikke alene, for Gud er nær, DHÅ er her midt i blant oss, med sin kraft. Gud bor hos oss! Vi er aldri alene! Kristne over hele verden kan fortelle om hvor viktig dette budskapet er, særlig i tider med sult, forfølgelse og krig.

Dette håper jeg vi også kan se mer av her hos oss også, at vi som kristne kan være mer sammen, støtte hverandre og be for hverandre. Vi er en del av fellesskapet av alle kristne brødre og søstre, av ulike språk og kulturer, både her hos oss og i hele verden, der vi kan støtte og hjelpe hverandre.

Gud har lovet å være nær. Han vil gi oss fred. Ikke en fred som verden gir, men en indre fred som hjelper oss mot angst og motløshet. I livene våre kan vi oppleve mye som kan gjøre oss redde eller motløse. Gud vil hjelpe oss. Ved å minne oss på at vi aldri er alene. Vi tror på en Gud som kom til oss, som led for vår skyld, som er nærværende overalt og til alle tider, som alltid ser oss og hører oss og våre bønner, og som vil komme igjen for å skape en ny himmel og jord, fylt med rettferdighet, fred og glede. VI ER IKKE ALENE.

pinse.jpg

 

.