Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Menighetsrådsvalget 2019

 

Valgliste Egersund menighetsråd satt opp i prioritert rekkefølge:

1. Roger Rasmussen

2. Beate Koldal

3. Paul Tønnessen

4. Arild Thorsen

5. Viktoria Tengesdal

6. Rune Hetland

7. Elisabeth Solbakke

8. Aud Tove Hovland

9. Kenneth Pedersen

10. Rolf Skåra

11. Knut Pettersen

12. Ingbjørg Reistad

13. Inger-Turid Wium Jakobsen


Egersund menighetsråd trenger flere kandidater til menighetsrådsvalget. Supplerende nominasjon er aktuelt, siden nominasjonskomiteen ikke har lyktes med å fremskaffe nok kandidater; - det skal være åtte medlemmer i menighetsrådet og fem varamedlemmer.

Menighetsrådet håper på minst 13 navn på valglista. Pr. 30. april er det 9 navn på lista.  Supplerende nominasjon betyr at andre kan foreslå én eller flere kandidater, forslaget skal underskrives av fem personer og sendes til menighetsrådet. Egersund menighetsråd håper på god respons til supplerende nominasjon.

20190430_152724.jpg

Fra valgbrosjyren:

Ti gode grunner til å være med i menighetsrådet

1. Du bidrar til å holde lokalkirken levende

2. Du blir del av et kristent fellesskap

3. Du gjør en viktig jobb for fellesskapet

4. Du kan sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge

5. Du får innblikk i og påvirker de demokratiske prosessene i kirken

6. Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet ditt

7. Du kan sørge for at din kirke er en åpen og inkluderende kirke

8. Du preger aktivitetstilbudet i nærmiljøet ditt

9. Du får nyttig styreerfaring som du kan bruke i andre sammenhenger

10. Du kan oppdage nye sider ved deg selv

Bli med!

 

.