Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Søndagstanker – Åndens frukt er fred

Per Arne Sandvold, april-19

I dag har vi kommet til den tredje av Åndens frukt – fred. Hver første fredag i måneden framover omtaler vi en ny. Utgangspunkt er følgende sitat fra bibelen: "Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse." (Gal 5,22)

Ordet fred kan ha mange betydninger. Det vi tenker først på er kanskje som en motsetning til krig. Det kan også være som i ordene fredfullt eller fredelig; dvs. om en opplevelse som gjorde oss godt. En tur ute i naturen kan definitivt oppleves fredfullt. Et annet beslektet ord er fredsæl. Det betegner mennesker som er konfliktdempende, ønsker alle det beste og har et mildt sinn. Vi kan kanskje si at ordet «fred» er knyttet til noe godt, noe beroligende og noe å hige etter.

Men hva betyr ordet i den sammenheng det står her? Begrepet er omtalt ikke mindre enn 254 ganger i bibelen, så det er tydeligvis et viktig begrep.

Fra tekstene i Det gamle testamentet ser vi at ordet er mye brukt nettopp som motsetning til krig. Det er også brukt om forholdet mellom mennesker, og hvordan menneskene tar imot fremmede. Det blir videre brukt som en hilsen: «Fred være med deg», og «Gå i fred». Det var uttalt av profeter og kristne lederskikkelser til menneskene på den tiden, på vegne av Gud. 

Fred slik det står her, har altså noe med Gud å gjøre. Jeg tror derfor vi må starte med Gud og forholdet til oss mennesker, for å få tak i hva begrepet betyr. I utgangspunktet ligger vi mennesker i strid med Gud. Vi har rota oss bort fra det Han ønsket for oss. Fred med Gud får vi først når vi innser nettopp dette, erkjenner våre feil og nederlag, ber om tilgivelse og tar imot frelsen i Jesus Kristus. Da er vårt forhold til Gud gjenopprettet. Da får vi tilgang til fred fra Gud, i vårt indre. Da kan vi ta til oss det Jesus sier til disiplene i Johannes 14, 27: Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir.

Da kan vi åpent ta imot det som sies ved innledningen til gudstjenesten og som gjentas en rekke ganger i Det nye testamentet: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!

Med fred i vårt indre, har vi fred med oss selv og får vi lyst til å leve i fred med andre. Fred skulle derfor være vårt kanskje sterkeste kjennetegn som kristne. Fred blir en frukt av Ånden som vi har fått del i fra Gud. Vi skaper fred, slik det står i Matteus 5,9: Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.

Det er ikke alltid at det er fredfullt, heller ikke mellom kristne. Konfliktene og mindre god omtale av andre er dessverre ikke ukjent. Likevel tror jeg vi skal jobbe for fred. Det gjør vi ikke ved å skjule eller gjemme bort det som er vondt og vanskelig, men ved å få det fram i lyset, få snakket om det, erkjent feil og mangler og ved å gi rom for tilgivelse. Guds fred får vi gjennom vår erkjennelse og Hans tilgivelse. Fred oss imellom har også gode vekstvilkår hvis vi erkjenner, ber om tilgivelse og tilgir.

1832434-10-1445235475476.jpg

 

.