Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Godhetsdagen nærmer seg

Per Arne Sandvold, mars-19

roger rasmussen portrett2.jpgI Egersund blir det for tredje året på rad arrangert et godhetsprosjekt lørdag 4. mai 2019. Per Arne Sandvold som er sekretær i prosjektgruppa, har tatt en prat med menighetsrådsleder Roger Rasmussen om hans tanker rundt dagen.  

Hva mener du om dette, og hvorfor er det et viktig prosjekt for Egersund?

Jeg mener at prosjektet er viktig for Egersund fordi små ting gjort i kjærlighet forandrer verden. Kirken er ikke troverdig hvis den ikke bryr seg om hvordan folk har det. Jesus gikk rundt på jorden og gjorde godt. Som kristne er vi kalt til å følge i hans fotspor.

Godhetsprosjektet startet i IMI-kirken i Stavanger for over 10 år siden, og har siden spredt seg til mange ulike steder i Norge. Hvorfor mener du at dette prosjektet også kan være aktuelt i Egersund?

Jeg er veldig imponert over godhetskulturen som IMI kirken i Stavanger praktiserer. Jeg var på godhetsseminar i IMI kirken i februar. IMI kirken har 3 nøkkelord for våre liv som inspirer meg; se annerledes, tenke annerledes og gjøre annerledes. Jeg ønsker at denne godhetskulturen også skal sette sitt preg på Egersund. Alle mennesker trenger å bli møtt med godhet. Erfaringene med godhetsdag de 2 siste årene har vist at det flere som trenger praktisk hjelp i hverdagen. Sannsynligvis er behovet større enn det som meldes inn.

Du er medlem i prosjektgruppa for dette prosjektet. Hva er det som gjør at du engasjerer deg i dette?

Som leder av Egersund Menighetsråd mener jeg at det er viktig at menigheten engasjerer seg både lokalt og internasjonalt og er med på å skape en godhetskultur som gjelder hele året. Jeg er inspirert av Kirkens Bymisjon sine verdier; verdighet, fellesskap, rettferdighet, solidaritet og barmhjertighet.

I prosjektet kan folk melde inn ulike behov for praktisk hjelp. Hvilke typer tjenester er du opptatt av skal bli utført i prosjektet?

Jeg mener at vi må tenke stort om godhetsdagen. Jeg ønsker at en godhetsdag skal omfatte ulike former for praktisk hjelp som f.eks maling, hagearbeid og bilvask. I tillegg håper jeg at vi kan nå ut til ulike mennesker som ønsker kontakt med andre. Jeg vet at det er mennesker som ser på seg selv som usynlige i byen vår. Oppmerksomheten er dessverre ujevnt fordelt. Jeg håper at vi kan få til hjemmebesøk eller en tur på kafé eller en gåtur hvis noen ønsker det. En godhetsdag kan også utfordre oss til å tenke annerledes: Hva med å kjøpe en kopp kaffe til en fremmed eller kjøpe blomster til noen som trenger en oppmuntring?

Det er frivillige som utfører de ulike oppgavene i prosjektet. Hva vil du si er den største verdien ved å være frivillig?

Den største verdien er at vi er med på å skape en godhetskultur som forandrer mennesker. Vi bygger det gode i oss når vi gjør det gode rundt oss (Arne Garborg). Forfatter og forsker David Hamilton har funnet ut at godhet gjør deg lykkeligere, godhet er godt for hjertet, godhet reduserer aldring, godhet styrker relasjoner og godhet er smittsomt.

Etter påske er det anledning til melde seg som frivillig, og melde inn behov for hjelp. Har du noen oppfordring til dem som lurer på om de skal bli med, og til dem som lurer på om de skal melde inn behov for hjelp?

Jeg vil oppfordre alle som har muligheten til å melde seg som frivillige, på tvers av menigheter og foreninger. Når ulike mennesker jobber sammen skapes det fellesskap og samhold. Alle har ressurser til å bidra med hjelp i en eller annen form. Jeg vil også oppfordre folk til å melde inn behov for hjelp. Det er ikke farlig å innrømme at man ikke fikser alt selv i hverdagen og be om litt hjelp. Erfaringene så langt i Egersund er at både de frivillige og de som har mottatt hjelp er godt fornøyde etterpå. I år håper jeg at vi også får med oss noen av våre nye landsmenn som frivillige. Det vil være et godt integreringstiltak. Jeg gleder meg til godhetsdag lørdag 4. mai!

 

.