Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Gratulerer med kvinnedagen!

Anne Lise Ådnøy, mars-19

Den internasjonale kvinnedagen ble til for 109 år siden, og ble feiret for første gang i Norge i 1915. Stavanger bispedømme har i 2019 fått sin første kvinnelige biskop, og menighetsbladkomitéen har bedt om en hilsen i anledning 8. mars.

Du er vel ikke kvinnesakskvinne? Ikke rødstrømpe vel? Spørsmålet kommer kanskje når du en sjelden gang tar ordet og prøver å si noe om manns- og kvinneyrker og hvor ulikt en kan lønne en tekniker og en sykepleier med samme lengde på studiet og samme studielån. I studietida prøvde jeg å kalle det «Menneskekamp», for rettferdighet gjaldt jo for alle mennesker, eller?

I Vårt Land leste jeg nylig om forfatteren Magnhild Haalke (1885-1984). «Ho blei spurt om ho var kvinnesakskvinne, men det ville ho ikkje ha på seg. Ho sa at ho berre skreiv om kvinner som vart lurt for sitt eige liv.» Å bli lurt for sitt eget liv?

Vi leser at Skaperen fra begynnelsen av skapte to i «sitt bilde», kvinne og mann. Likevel er det manns-bildet av Gud som dominerer i Skriften og tradisjonen. Astrid Hauge forsket på lærerstudenters gudsbilde på 80-tallet. Hun konkluderte med at det klassiske bildet av Gud ga de mannlige studentene en opplevelse av «merverdi» i forhold til kvinner. Som kirke og tradisjonsbærere har vi fortsatt en jobb å gjøre. Gud som aldri «glemmer sitt diende barn» eller som kan si «jeg har født deg i dag» kan neppe bare ligne på en mann?

Den Gud som Maria sang om da hun skulle bli mor til Jesus arbeider i verden like til denne dag, og er kanskje å finne bak en parole om rettferdig lønn? Gud vår Frelser «løfter opp de lave og støter herskere ned fra tronen» (Lukas 1).

8. mars 2019 er en viktig og nødvendig kvinnesaksdag. Ikke bli «lurt for ditt eget liv».

anne lise ådnøy2.jpg

Ny biskop: Domprost Anne Lise Ådnøy ble tilsatt som ny biskop i januar. Den 17. mars blir hun vigslet til tjeneste i Domkirken.  

 

.