Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Søndagstanker – Åndens frukt er glede

Per Arne Sandvold, feb.-19

I dag har vi kommet til den andre av Åndens frukt – glede. De andre vil bli omtalt hver første fredag i månedene framover. Utgangspunktet er følgende sitat fra bibelen:

Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. (Gal 5,22)

Glede er noe de aller fleste av oss er godt kjent med. Det er imidlertid et begrep som kan inneholde så mangt, så hva menes med dette begrepet i denne sammenheng? Begrepet er omtalt ikke mindre enn 323 ganger i bibelen.

Vi kan glede oss over mye. Gleder kan være kortvarige, eller vare lenge. Gleder kan være knyttet til ting som vi har skaffet oss, eller til andre mennesker. Noen gleder er best i forventningen om dem, mens andre gleder kommer mer overraskende, og varer lenger. Noen gleder kommer når store personlige mål er nådd, mens andre er hverdagsgleder over godt vær eller en god samtale. Noen gleder er store og omfattende, mens andre er smågleder som også er gode å ha.

Når har vi mest glede av en glede; når virker den sterkest? Det er kanskje når utgangspunktet er det motsatte. Når situasjonen vår er vanskelig, når mørket i hjerte og sinn er tydelig, når glede er vanskelig å finne; da kan en glede virke ekstra sterkt. Det kan særlig være tilfellet når den kommer overraskende, og fra et annet menneske.

Men hva er så glede slik den er omtalt i Bibelen? Det vil føre for langt å gjennomgå alle de henvisningene vi nevnte over, men la oss ta noe. Glede slik den er omtalt i bibelen er ikke flyktig, men varig. Den er ikke overflatisk, men dyptpløyende. Den er ikke knyttet til ting, men relasjoner. Den gjelder forholdet mellom mennesker, men ikke minst også forholdet mellom mennesker og Gud.

Den største gleden blir utløst når et menneske finner troen på Gud. Når et menneske gir seg over, erkjenner sin tilkortkommenhet og legger livet i Guds hender. Det kalles frelse og tro. Frelsen gir grunnlaget for en glede som står seg uavhengig av ytre omstendigheter. Den gir en glede som har sitt fundament i å kjenne seg grunnleggende elsket. Den som kjenner seg elsket på denne måten, kjenner seg trygg og vil lettere kunne gi kjærlighet og glede til andre. Gleden er slikt sett et resultat av kjærligheten som vi snakket om sist måned. I Paulus brev til Romerne leser vi: «Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved Den hellige ånds kraft»

glede.jpg

 

.