Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Vigslet til diakontjenesten

Stine Wium Jakobsen, feb.-19 

På søndag fikk vi ta del i en stor begivenhet i Egersund kirke. Vår gode kollega Siri Jorunn Johannessen ble vigslet til tjeneste som diakon for Egersund, Eigerøy- og Helleland menigheter.

Kirkebenkene var fylt opp, og det hvilte en høytidelig stemning over kirkerommet. Da dørene ble åpnet til prosesjon gav organist Beth Elin ekstra liv til dagen med sterkt og vakkert pianospill. Blant prestestaben i Eigersund og menighetsrådsleder Roger Rasmussen, hadde biskop emeritus Erling Pettersen, spesialprest Leif Johannes Netland, diakoner Tonje V. Bjerkreim og Ingelin H. Norbakken kommet til byen for å ta del i vigslingen.

img_9612.jpg

img_9627.jpg

img_9635.jpg

Etter en flott innledning fra vår tidligere biskop og vigslingshandling med forbønn, inntok diakon Siri prekestolen for sin tale. Diakoni som er kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling - uttrykt gjennom nestekjærlighet gikk som en rød tråd gjennom prekenen. Hun vil fortsette å kjempe for rettferdighet, inkluderende fellesskap og vern om skaperverket. For å bli en levende og relevant kirke, oppfordrer hun alle i menighetene om å sammen være diakonale; å se sine medmennesker, og å lytte til dem som trenger å lyttes til. 

– «Det er måten vi møter hverandre, og lager rom for hverandre. Det er å se, å møtes, å respektere og anerkjenne. På tvers av – eller også på tross av - tro, kultur, oppvekst, arv og miljø, utseende, hudfarge, hvem vi ønsker å dele livet med, og ellers hva livet bringer.»

img_9640.jpg

Det kommer tydelig frem at Siri er på rett sted med sitt hjerte for mennesket og kirken. Etter gudstjenesten ble det holdt en fin feiring på Menighetssenteret med gratulasjoner, middag- og kaker.  

img_9659.jpg

 

.