Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Vigslingsgudstjeneste

Ingun Stokstad Barane, feb.-19

siri diakon.jpgPå søndag skal vår gode kollega Siri Johannessen vigsles til diakon! Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Diakoni er å skape fellesskap der alle blir sett og tatt imot. Diakoni er å være Jesu hjerte, hender og føtter i verden, som sprer godhet. Siri skal være diakon for både Egersund, Eigerøy og Helleland menigheter. Og alle tre menighetene har flere møteplasser og prosjekter som kan hjelpe oss til å engasjeres. For diakoni er ikke bare for profesjonelle og ansatte. Vi kan alle være med på å dele Guds godhet med dem som er rundt oss. Vi kan alle være med å bekjempe fattigdom og jobbe mot urettferdighet. Vi kan alle være med å verne om skaperverket og skape inkluderende fellesskap.

Folk flest er ikke så opptatt av hva kirka sier, men hva den gjør. Som kristne er vi kirka, Kristi kropp. La oss vise mennesker rundt oss at kirka har et hjerte som banker, øyne som ser og hender som handler. Lykke til Siri, med den viktige oppgaven å lede oss i godhetens tjeneste!

Og velkommen til alle som ønsker å være med på vigslingsgudstjenesten på søndag, med etterfølgende middag på menighetssenteret!

 

.